Förskolan Syréngatan

Förskolan Syréngatan ligger i ett lugnt, naturskönt område och med gångavstånd till Göta kanal och Borenshults slussar.

Om förskolan

Vi har en varierad gård, med gräsytor, odlingsmöjligheter och lekmiljöer. Inomhus har vi anpassat våra lokaler så att vi kan erbjuda barnen varierade och inspirerande lärmiljöer efter intressen och behov. Förskolan är indelad i tre avdelningar, två med barn i åldrarna 1-5 år med cirka 20 barn i varje avdelning, samt en med enbart 1-3-åringar som har 15 platser.

Under dagen delas barnen i mindre grupper så ofta som möjligt. Det gör vi för att kunna ge varje barn de bästa förutsättningarna som möjligt, både för lärande och omsorg. Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna/grupperna i huset för att skapa trygghet för barnen. Genom samarbete kan vi erbjuda en god kvalitet på utbildningen och undervisningen.

Vi har eget tillagningskök som lagar all mat från grunden.

Omsorg, utveckling och lärande är förskolans uppdrag enligt vår läroplan. På Syréngatans förskola ser vi trygghet och förhållningssätt som viktiga faktorer för detta och vi arbetar därför medvetet med både förhållningssätt och bemötande, hos både barn och vuxna. Vi vill ta fram det bästa hos varje barn, stärka dem och ge dem förutsättningar att utvecklas.

Vi arbetar därför aktivt med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling och arbetet med vår värdegrund har ett stort utrymme i utbildningen. Vi har barnens inflytande i centrum och har ett utforskande arbetssätt där vi även använder digitala verktyg som stöd.

Att utveckla språket är också en stor och viktig del i vårt arbete. Att träna sig på att uttrycka sig, att lyssna och bli lyssnad på är exempel på detta.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet.

Vi strävar efter att dig uppdaterad med löpande information om vad som händer i verksamheten, både från avdelningen och från rektor. Vi skickar ut informationen via e-post, men sätter också upp särskilt viktig information på anslagstavlan i hallen.

Möten och samtal erbjuds varje termin och inför introduktionsperioden. Men vi eftersträvar framför allt en daglig kommunikation med vårdnadshavare, den är viktigast för oss.

När ditt barn är sjukt eller frånvarande av någon annan anledning kontaktar du förskolan via telefon eller sms. Kontakta förskolan dagen innan ditt barn kommer tillbaka så att vi kan planera undervisningen på bästa sätt.

Kontakt

Adress:
Förskolan Syréngatan
Syréngatan 9
591 62 Motala

Telefon:
Bojen: 0141-22 57 80
Jollen: 0141-22 57 82
Ankaret: 0141-22 57 60

Carina Ekholm
Rektor:
Telefon: 0141-22 55 97 eller 076-823 84 92
E-post: carina.ekholm@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej