Förskolan Strömmen

Förskolan Strömmen ligger fint beläget bredvid Södra skolan och Motala ström. Vi har en stor, härlig utegård som inbjuder till lek och fysisk aktivitet.

Om förskolan

För att skapa mindre sammanhang för barnen består Strömmen av två hemvister som grundar sin undervisning på barnets behov och mognad, men hela huset är till för alla barn på förskolan.

Vår lärmiljö inomhus är föränderlig utifrån barnens behov och intressen och alla rum har en lärmiljö kopplad till läroplanen.

Skogs- och friluftsområden finns inom gångavstånd och vi använder våra elcyklar för att ta oss runt och uppleva olika delar av Motala.

Förskolan bedriver utbildning utifrån läroplanen för förskolan.

Våra två hemvister är under stora delar av dagen uppdelad på tre pedagogiska par där förskolläraren är ansvarig för undervisningen. Denna indelning möjliggör att barnen får tillfälle till lärande i mindre barngrupper.

Vi arbetar aktivt med värdegrunden och barns inflytande och delaktighet. Vi har regelbundna barnråd där barnens tankar och idéer tas tillvara. Digitalisering är ett naturligt inslag i utbildningen liksom naturvetenskap, matematik, språkutveckling samt fysisk aktivitet liksom leken och omsorgen.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår utbildning.

En gång per termin har vi förskoleråd där det finns representanter från varje förskola i enhet Fålehagen samt personal och rektor. I det forumet får representanterna övergripande information  om förskoleverksamheten och vårdnadshavarna får en tid med den egna förskolan för information och beslut.

Vi skickar ut informationsbrev till er vårdnadshavare via e-post regelbundet. Vi skickar också ut dokumentation varje vecka, för att ni ska kunna ta del av vad barnen erbjuds i utbildningen på förskolan. Tanken med det är att ni ska få möjlighet att prata med ert barn om vad barnet har lärt sig.

Vi har introduktionsmöte med nya vårdnadshavare för att presentera förskolans uppdrag och för att ni ska få en möjlighet att bekanta er med personalen och lokaler.

Om ditt barn är sjukt eller frånvarande av någon annan anledning vill vi att du sjukanmäler genom att skicka ett sms eller ringer till barnets hemvist. När barnet är friskt igen och ska komma tillbaka till förskolan kontaktar du oss dagen före, helst senast klockan 12.00.

Kontakt

Adress:
Förskolan Strömmen
Strandvägen 10
591 36 Motala

Telefon:
Hemvist Regnbågen: 072-145 49 65
Hemvist Solstrålen: 072-146 04 34

E-post:
Hemvist Regnbågen: strommen.regnbagen@skola.motala.se
Hemvist Solstrålen: strommen.solstralen@skola.motala.se

Anna Karmskog
Rektor
Telefon: 0141-22 25 92 eller 072-511 87 35
E-post: anna.karmskog@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej