Förskolan Solsätter

Förskolan Solsätter ligger i bostadsområdet Dysätter. Vi har gångavstånd till Varamon och olika grönområden. Förskolan består av fyra avdelningar, två för de yngre barnen och två för de äldre.

Om förskolan

Förskolan består av fyra avdelningar, två för de yngre barnen och två för de äldre barnen. Alla avdelningar arbetar temainriktat där barnens behov och intressen utformar innehållet i ett givet ämne, utifrån individens och gruppens förutsättningar.

Hela dagen, allt som sker, är lärande. Våra lärmiljöer är en viktig del i barnens utveckling på förskolan och även dessa utformas utifrån barnens behov och intressen. De är under kontinuerlig förändring och inbjuder till lärande. Pedagogerna utmanar och undervisar barnen för att hela tiden skapa förutsättningar för utveckling och lärande. Undervisningens innehåll följer barnens intressen och utveckling utifrån läroplanen för förskolan, barnkonventionen och skollagen. Vi samarbetar mellan avdelningarna i huset för att skapa trygghet för barnen. Genom samarbetet kan vi erbjuda en god kvalitet på utbildningen och undervisningen.

Vår gård ger barnen möjlighet till varierande lek utomhus där barnens motorik, fantasi och samspel kan utmanas och utvecklas. Vi rör oss ofta i vår närmiljö och tar tillvara på de fina omgivningarna vi har. Vi har nära till flera lekparker och grönområden som vi besöker till fots eller med hjälp av de fyra elcyklar som vi har. Dessa cyklar samt kollektivtrafiken används även till längre utflykter för att besöka och upptäcka andra miljöer och platser såsom bibliotek eller andra kulturutbud.

Vi har eget tillagningskök på förskolan vilket betyder att all mat lagas på plats. Maten är närproducerad och till stor del ekologisk och Krav-märkt. På förskolan dukas det fram en salladsbuffé fyra dagar i veckan och den femte dagen serveras det soppa med hembakt bröd. På salladsbuffén bjuds det på olika grönsaker efter säsong som barnen själva kan välja av.  Detta är mycket uppskattat och har ökat barnens grönsaksintag.

Förskolan är öppen mellan klockan 6.00 och 18.00 måndag-fredag. Vi startar vår dag gemensamt där de första barnen träffas på avdelning Stjärnan på morgonen för att sedan gå till sina respektive avdelningar klockan 6.45.  Vi avslutar även dagen tillsammans klockan 16.45 ute på gården eller på avdelning Solen.

Tider

  • 7.45 frukost
  • 11.30 lunch
  • 14.30 mellanmål

Det serveras även frukt under dagen.

Vårt främsta mål är positiva och trygga barn som leker, lär och utvecklas. Vi sätter stort värde på att ha ett gott samarbete med föräldrarna. Glädje och motivation präglar förskolan genom ett tematiskt förhållningssätt där barnens tankar och intressen styr verksamheten mot målen. Reflektion och dokumentation tillsammans med barnen lyfts fram så att lärprocesser blir tydliga för barn, föräldrar och pedagoger. Undervisning sker både inomhus och utomhus där vi ser uterummet som en plats för oändligt lärande, motorik och kognitiva förmågor stimuleras och utvecklas i växelvis verkan.

Varje avdelning lägger upp undervisningen utifrån sin egen barngrupps behov och intressen och vi ser ett värde i att skapa trygghet genom tydlighet och rutiner. Vårt ständiga mål är att utforma en utbildning som ger alla barn förutsättningar att lyckas.

Grön flagg

En daggmask i handen, regnvatten som droppar i en hink och en hal skogssnigel under lupp. Barnen bjuds på upplevelser med alla sinnen. De grundläggande värden som enhetens profil vilar på hämtar vi till stor del i folkhälsan. Vi menar att en inspirerande utomhusvistelse med mycket upplevelser främjar hälsa, lärande och välbefinnande.

Som ett led i arbetet med lärande för hållbar utveckling blev förskolan Grön flagg-certifierad 2020, ett arbete som pågår kontinuerligt i vår utbildning.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar ditt barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet.

Om du som vårdnadshavare står i valet av förskola och vill veta lite mer så är du välkommen att ta kontakt med oss via telefon för att ställa frågor och få ytterligare information. Du kan även kontakta oss för att boka in ett besök.

Som ny vårdnadshavare på vår förskola erbjuds du att delta i ett möte där personalen informerar om hur undervisning bedrivs och ger möjlighet till att ställa frågor inför ert barns vistelse hos oss. Utöver det erbjuds alla vårdnadshavare ett utvecklingssamtal per läsår och vid överflyttning till förskoleklass ett överlämnandesamtal tillsammans med skolans personal. Varje hösttermin erbjuder vi er vårdnadshavare att delta i gruppsamtal där vi informerar om och diskuterar kring de aktuella mål och metoder utbildningen kommer att innehålla för läsåret. Detta är ett sätt för er att få insyn i och påverka vår verksamhet.

Överskolningen från yngrebarnsavdelning till äldrebarnsavdelning sker av personalen och i samarbete avdelningarna emellan.

Den vardagliga kontakten sker vid lämning och hämtning av barnen. En del information lämnas muntligt och en del i pappersform. Det finns en anslagstavla eller vägg i närheten av tamburen med viktig information av olika slag. Information meddelas även via sms och/eller e-post.

Varje läsår skickas en enkät på webben ut till vårdnadshavare med barn som är födda vissa årtal. Dessa enkätsvar är ett stort stöd för oss i utvärdering av vår utbildning.

På Solsätter prioriterar vi den dagliga kontakten med vårdnadshavarna där information om hur dagen har varit delges, vad vi har gjort och om det är något speciellt på gång.

Om ditt barn är sjukt eller frånvarande av annan orsak vill vi att du anmäler detta genom att skicka ett sms eller ringa till barnets avdelning.

När barnet är friskt igen och ska komma tillbaka till förskolan kontaktar du oss dagen före, så vi kan planera inför morgondagens undervisning.

Kontakt

Adress:
Förskolan Solsätter
Svalgången 49
591 50 Motala

Telefon:
Stjärnan och Månen:
0141-22 54 26 eller 072-145 44 68
Pluto och Solen: 0141-22 54 27 eller 072-145 44 69

Eva-Lisa Danell
Tillförordnad rektor
Telefon: 0141-22 38 90
E-post: eva-lisa.danell@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej