Förskolan Smedsby

Förskolan Smedsby ligger i norra delen av Motala. Den finns i anslutning till Smedsby skola. Det är nära till skog, ängar, bäcken, lekplatser och Varamostranden.

Om förskolan

Vi har en avdelning och samarbetar med fritids och förskoleklass på Smedsby skola. Maten lagas i vårt och skolans gemensamma kök.

Vi är en förskola med utomhusprofil där samtliga pedagoger har utbildning inom utomhuspedagogik. Utomhusmiljön och naturen öppnar alla sinnen och är en resurs för hälsa, lärande och kreativitet. I naturen är inte miljön formad och förutbestämd utan barnen får där möjlighet att själva forma, fantisera, upptäcka och skapa. Lustfylld lek och lärande ute i naturen leder till upplevelser, nyfikenhet, utforskande och förståelse. Barnen samarbetar, löser problem och inspirerar varandra. Fantasi, kreativitet, lyhördhet och samspel stimuleras i utemiljön.

Vår verksamhet genomsyras av trygghet, respekt och ansvar. Vårt mål är att barnen ska få uppleva, upptäcka och utforska matematik, naturvetenskap, teknik, språk och kommunikation samt utveckla sin sociala förmåga. Pedagogerna hos oss är närvarande, engagerade och lyssnande, vi är medupptäckare och medforskare. Vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö, inom- och utomhus.

Pedagogisk dokumentation är en metod vi använder i arbetet med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Vi använder pedagogisk dokumentation och portfolio för att följa barnens utveckling och deras lärande. Då kan vi synliggöra lärprocesserna för barnen, vårdnadshavarna och pedagogerna. Detta arbetssätt ökar även barnens delaktighet.

Kontakt

Adress:
Förskolan Smedsby
Illersjövägen 32
59152 Motala

Telefon: 0141-22 55 87

Jan Engarås
Rektor
Telefon: 0141-22 33 62
E-post: jan.engaras@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej