Förskolan Skogsgläntan

Förskolan Skogsgläntan ligger nära skog och natur. Vår stora gård erbjuder en varierande utemiljö som främjar lek, fantasi och motoriska färdigheter. Vi har en flexibel innemiljö som följer barnets utveckling, tankar och intressen.

Om förskolan

Förskolan Skogsgläntan har plats för 40 barn i åldrarna ett till fem år. Vi har två hemvister Vitsippan och Blåsippan.

Vi arbetar i pedagogiska spår under dagen med två pedagoger i vardera spår. Spåren är i åldersnära indelningar, och det här arbetssättet gör att vi kan jobba i mindre barngrupper större delen av dagen.

Hela dagen, allt som sker, är lärande. Våra lärmiljöer är en viktig del i barnens utveckling på förskolan och dessa formas utifrån barnens behov och intressen. Lärmiljöerna är under kontinuerlig förändring utifrån barnens utveckling. De olika lärmiljöerna inbjuder till lärande och pedagogerna utmanar barnen för att de hela tiden ska utvecklas.

Vi sätter barnens nyfikenhet i centrum och arbetar med ett utforskande arbetssätt. Barnen ges inflytande över val av område och vi följer barnets utveckling och lärande utifrån läroplanen för förskolan, barnkonventionen och skollagen.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet. Vi strävar efter att hålla dig uppdaterad med löpande information om vad som händer i verksamheten. Vi skickar ut informationen via e-post, men sätter också upp särskilt viktig information i våra tamburer.

På hösten erbjuds gruppsamtal där förskolan bjuder in vårdnadshavare att ta del av förskolans arbete och diskutera aktuella frågor. Under vårterminen erbjuds individuella utvecklingssamtal. Då får du som förälder möjlighet att besöka förskolan, ta del av vad vi gör på dagarna och ställa frågor till personalen.

Vårdnadshavare på enhet Bråstorp, där Skogsgläntan ingår, har också möjlighet att ta del av vår poddsändning där vi diskuterar övergripande frågor. Syftet är att underlätta för alla vårdnadshavare att ta del av förskolans verksamhet och bli en länk mellan förskolan och hemmet.

Om ditt barn är sjukt eller frånvarande av någon annan anledning vill vi att du sjukanmäler genom att skicka ett sms till barnets hemvist.

Kontakt

Adress:
Förskolan Skogsgläntan
Granitvägen 61
591 50 Motala

Telefon:
Blåsippan: 072-145 49 37
Vitsippan: 072-145 49 36
Det går även bra att skicka SMS till hemvisterna.

Erica Rylander
Rektor
Telefon: 0141-22 59 35
E-post: erica.rylander@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej