Förskolan Sagomossen

Sagomossen är en kommunal förskola som ligger i centrala Motala med gångavstånd till vatten, grönområden och bibliotek. Vår stora välplanerade gård erbjuder barnen en varierad utemiljö. Det ger dem möjlighet att utveckla sin lek, fantasi och sina motoriska färdigheter.

Om förskolan

Förskolan har sju hemvister med plats för cirka 133 barn. Vi delar in barnen i tio mindre lär- och lekgrupper som leds av pedagogiska par. Grupperna är indelade utifrån ålder, mognad och behov.

Förskolans lokaler är ljusa och vi har två stora utomhusgårdar som erbjuder lek, lärande och möjlighet till mycket rörelse.

Sagomossen är belägen mitt i Motala med gångavstånd till lekparker, bibliotek, vatten, grönområde och gångavstånd till skogen i Bondebacka. Vi har tre elcyklar, som vi använder till längre utflykter för att besöka och upptäcka  andra miljöer.

Förskolans undervisning sker genom att vi arbetar i projekt. Vi tar tillvara på barnens vetgirighet och lust att lära tillsammans med andra. Genom ett medvetet normkritiskt förhållningssätt hjälper vi barnen att vidga sina vyer. På så sätt får både flickor och pojkar lika stort inflytande och utrymme över utbildningen.

Lärande i sagans värld

I sagans värld hittar vi inspiration till att arbeta med bland annat språk och språkutveckling. Vi delar  in oss i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att träna sina färdigheter.

Grön flagg

Förskolan Sagomossen är Grön flagg-certifierad. Det innebär att alla barn och personal blir involverade i miljö- och hållbarhetsarbetet. Områden vi arbetat med under åren är:

  • kretslopp och konsumtion
  • skräp och avfall
  • livsstil, hälsa och hygien
  • kemikalier och giftfri miljö
  • klimat och energi
  • global samverkan

Tillsammans skapar vi nyfikenhet och ett långsiktigt engagemang i arbetet med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Målet med arbetssättet är att ge barn och unga nya kunskaper och handlingskompetens.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet. Vi har olika former för information och dialog.  Den dagliga kontakten och samtalet vid lämning och hämtning är ett viktigt möte för att göra en bra dag för ditt barn. Vi kallar till utvecklingssamtal minst en gång per år.

Vi bjuder in till ett föräldramöte varje höst. Då får du som förälder möjlighet att besöka förskolan, ta del av vårt projektarbete och de prioriterade mål som vi utvecklar i barnens utbildning.

Vi strävar efter att hålla dig som vårdnadshavare uppdaterade med löpande information om vad som händer i barnens utbildning. Vi skickar ut informationen varje månad via e-post, men sätter också upp särskilt viktig information i våra entréer.

När ditt barn är sjukt eller frånvarande av någon annan anledning, måste du som vårdnadshavare meddela oss. Du kan nå oss via telefon eller sms. När barnet är friskt igen ringer du och meddelar att barnet kommer, helst dagen innan så att vi kan planera morgondagen.

Kontakt

Adress:
Förskolan Sagomossen
Prinsgatan 32
591 32 Motala

Heléne Eriksson
Rektor
Telefon: 0141-22 34 83
E-post: helene.eriksson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej