Förskolan Rödluvan

Förskolan Rödluvan är en centralt belägen förskola i Borensberg. Vi har nära till skog, sjö, bibliotek och olika lekplatser.

Om förskolan

Vi har öppna, stora och ljusa lokaler med varierande lek- och lärmiljöer. Vi har dessutom en ateljé, och två större rum som vi har gemensamt. Ett av de stora rummen är byggd för att barnen ska utmana sin rörelse och motorik med hjälp av klättervägg, monkey bar, koja, rutschkana och andra föremål att klättra på. Barnen har även möjlighet att själva utforma en hinderbana.

Vår stora gård ger barnen möjlighet till varierande lek ute som kan utveckla barnens motorik, fantasi och samspel. Under utevistelsen får barnen lära känna och leka med barn från de andra avdelningarna. Önskas lek i mer avskildhet så finns gården på långsidorna med bland annat motorikbanor och en berså. Många äventyr och minnen skapas ute.

Eftersom barngrupperna ändras med jämna mellanrum så är vi lyhörda och formar miljöerna utefter de aktuella barngruppernas behov och intressen. Stor del av dagen är barnen indelade i åldersindelade grupper.

Vi rör oss mycket i vår närmiljö och tar tillvara på de fina omgivningarna vi har. Vi har nära till skogen, sjön Boren och till alla möjliga lekplatser tack vare vårt centrala läge. Vi besöker ofta biblioteket med barnen samt får besök av bokbussen.

På Rödluvan finns det ett eget tillagningskök vilket betyder att all mat lagas här på plats. Maten är dessutom närproducerad, säsongsanpassat och till stor del ekologisk.

Förskolan är öppen mellan klockan 6.00 och 18.00 måndag-fredag. Vi startar vår dag gemensamt där alla barn träffas på Ekorren på morgonen för att sedan gå till sina respektive avdelningar klockan 7.00.  Vi avslutar även dagen tillsammans klockan 16.30. Det finns även möjlighet till kvällsomsorg om man har behov av det.

Tider

  • 7.45 Frukost
  • 11.30 Lunch
  •  14.30 Mellanmål

Det serveras även frukt cirka 9.30 och cirka 16.45.

Lokalerna vi utformar, aktiviteterna vi erbjuder, sättet vi bemöter varje individ på genomsyras av läroplanen för förskolan samt Barnkonventionen.

Förskolans ledord är trygghet, samspel och hållbar utveckling. Rödluvan ska vara en plats där barn och föräldrar känner sig trygga och välkomna. Vi lägger grunden till ett livslångt lärande där alla barn ges samma möjligheter. Vi vill ge barnen mod att vara den de är, att våga testa nya saker och säga vad de tycker.

Förskolan ska även vara en plats där vi erbjuder en trygg och lärorik miljö. Ett ställe där barn och pedagoger har roligt tillsammans på vägen mot nya upptäckter. Vi är noga med att vara bra förebilder genom att vara snälla och trevliga mot alla vi möter. Vi är närvarande i barnens lekar och kan på det viset leda barnens lekar vidare, vara medupptäckare men även förebygga konflikter.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar ditt barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet.

På Rödluvan prioriterar vi den dagliga kontakten med vårdnadshavarna där information om hur dagen har varit delges, vad vi har gjort och om det är något speciellt på gång. Vi använder oss även av Instagram och månadsbrev som skickas via e-post till vårdnadshavare.

Vi arrangerar ett föräldramöte varje läsår där man som vårdnadshavare får möjlighet att besöka förskolan, se vad vi jobbar med och får en chans att ställa frågor till pedagogerna.

Om ditt barn är sjukt eller frånvarande av någon annan anledning vill vi att du anmäler det till oss genom att ringa till barnets avdelning.

Kontakt

Adress:
Förskolan Rödluvan
Hjortstigen 5
591 74 Borensberg

Telefon:
Nyckelpigan: 0141-22 58 36
Grodan: 0141-22 58 37
Ekorren: 0141-22 58 35

Christel Runesson
Rektor
Telefon: 0141-22 56 82
E-post: christel.runesson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej