Förskolan Parken

Utbildningen på Förskolan Parken sker främst i utomhus. Vi utnyttjar närheten till Bondebacka och grönområden i vår närmiljö för att få möjlighet till lek och lärande i flera olika miljöer.

Om förskolan

Förskolan Parken är belägen i de centrala delarna av Motala. Förskolan har tre barngrupper, två grupper för yngre barn och en för äldre. Förskolan samarbetar mellan grupperna och arbetar i mindre gruppkonstellationer flera dagar i veckan för ett bra lärande- och samspelsklimat.

Det finns två gårdar som erbjuder barnen en varierad utemiljö. Det ger dem möjlighet att utveckla sin lek, fantasi och sina motoriska färdigheter. I inomhusmiljön finns material tillgängligt för barnen utifrån ålder och intresse.

Vi har också två utvecklingsledare som tillsammans med rektor ansvarar för att utveckla och driva kvaliteten inom utbildningen framåt.

Förskolan har egen kock som tillagar större delen av maten från grunden.

Förskolans läroplan ligger till grund för hela vår utbildning. Vi arbetar för att lägga grunden för ett livslångt lärande, där vi utgår ifrån det enskilda barnets behov.

Utforskande arbetssätt

Förskolan arbetar  med ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt, där kroppen och alla sinnen blir ett verktyg i undervisningen under utbildningen. Vi sätter barnens nyfikenhet och utforskande i centrum.

Vi utgår ifrån att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet samt att utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Vi tar till vara på barnens intressen och utvecklar kontinuerligt våra lärmiljöer både inne och ute för att inspirera barnen till samspel och utforskande. Förskolan arbetar med ett utforskande arbetssätt vilket innebär att barnen utforskar ett tema. De har inflytande över val av temaområden och läroplanens strävansmål finns med som en naturlig del.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet. Därför arrangerar vi ett föräldramöte på höstterminen. Då får du som förälder möjlighet att besöka förskolan, ta del av de mål vi arbetar mot och ta del av vad vi gör på dagarna samt att ställa frågor till personalen.

Vi erbjuder ett utvecklingssamtal under vårterminen. Den dagliga kontakten ser vi som den allra viktigaste där vi samtalar om barnens lärande och hur dagen varit.

Information

Vi strävar efter att hålla er som vårdnadshavare uppdaterade med löpande information om vad som händer i verksamheten. Vi skickar ut informationen via e-post,  men sätter också upp särskilt viktig information på anslagstavlan i hallen. För att hålla er informerade om innehållet i utbildningen skickar vi även ut regelbundna informationsbrev.

Om ditt barn är sjukt vill vi att du sjukanmäler genom att skicka ett sms eller ringa till förskolan så fort som möjligt. När barnet är friskt igen och ska komma tillbaka till förskolan kontaktar du oss dagen före, helst senast klockan 15.00 så vi kan planera morgondagens utbildning.

Kontakt

Adress:
Förskolan Parken
Duvedalsgatan 17
591 60 Motala

Telefon:
Björken: 070-658 86 18
Lönnen: 072-589 04 30
Linden: 072-726 86 00

Maria Persson
Rektor
Telefon: 0141-22 25 82
E-post: maria.f.persson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej