Förskolan Näktergalen

Förskolan Näktergalen ligger i ett villaområde i Borensberg med närhet till skog och natur. Det här är en förskola med mycket "vi-känsla" och vi jobbar mycket med att det positiva samspelet mellan barnen.

Om förskolan

På förskolan Näktergalen finns två avdelningar:

  • Avdelning Blåbär för äldre barn
  • Avdelning Lingon för yngre barn

Vår förskolegård inbjuder till lek och undervisning i tillgänglig miljö.

Omgivningarna är fina och vi försöker så ofta som möjligt att utnyttja dem, exempelvis vår skolskog som är populär. Vindskyddet har en eldstad med möjlighet att laga mat. Det är en omtyckt plats att exempelvis äta mellanmål på.

Vår målsättning

  • Att barnen ska utvecklas i sin egen takt i en trygg och stimulerande miljö.
  • Att ha en varm och öppen atmosfär där alla känner sig välkomna.
  • Att erbjuda material som inbjuder till lek och lärande.
  • Att väcka lust och nyfikenhet till att lära och utvecklas.
  • Att sjunga, skapa, läsa, och prata med barnen.
  • Att vara lyhörda, bekräftande, utmanande och se till varje barns behov.

Såväl utomhus- som inomhusmiljön bygger på en tillgänglig utbildning där barnets möjlighet att utvecklas och utmanas utifrån individuella behov, förutsättningar och önskemål är i fokus.

Positiva samspel och hållbar utveckling

På vår förskola får barnen möjlighet att utveckla sina positiva förmågor att ta hand om och bry sig om varandra. Pedagoger och barn jobbar för att väcka förståelse och intresse för samspelet i och med vår natur och dess resurser.

Vi vill att barnen ska utvecklas i sin egen takt i en trygg och stimulerande miljö. Vi pedagoger har fokus på de positiva samspelen och lyfter dessa för barnen. Detta sker genom bekräftande blickar, samtal, fotografier och film vilket leder till en ökad medvetenhet och vilja hos barnen att hjälpa varandra.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet.

Du erbjuds varje år ett utvecklingssamtal där du får veta hur ditt barn trivs och utvecklas på förskolan. Det är också ett sätt för dig att vara delaktig i utvärderingen av utbildningen som barnet får.

Förskolepersonalen för fortlöpande samtal med dig om barnets trivsel, utveckling och lärande och du kan alltid fråga oss om du undrar över något kring ditt barn.

Vi skickar ut löpande information till vårdnadshavare via e-post och sätter även upp viktiga meddelanden på förskolans anslagstavla.

Då ditt barn är sjukt eller frånvarande av någon annan anledning anmäler du det genom att kontakta förskolan. Kontakta också förskolan när ditt barn ska komma tillbaka till förskolan.

Kontakt

Adress:
Förskolan Näktergalen
Näktergalsvägen 16
590 29 Borensberg

Telefon:
Blåbär:
0141-22 24 02
Lingon: 0141-22 24 03

Ann Oswaldson
Rektor
Telefon: 0141-225832
E-post: ann.oswaldson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej