Förskolan Marieberg

Förskolan Marieberg ligger i ett mångkulturellt område med närhet till natur, Varamon och sjön Vättern. Den stora gården erbjuder barnen en varierad utemiljö och ger möjlighet till att utveckla lek, fantasi och motoriska färdigheter.

Om förskolan

Förskolan har ljusa, luftiga miljöer och plats för 60 barn. Verksamheten bedrivs i tre åldersindelade barngrupper: yngre, mellan och äldre. Efter växande ålder flyttar barnen mellan avdelningarna.

Förskolan erbjuder utbildning i lärmiljöer med syfte på lek och lärande såväl inne som ute. Alla barn ska kunna lära och utvecklas i en trygg och tillgänglig miljö och ges möjlighet att vara delaktiga i utbildningens alla aktiviteter.

Vi arbetar för att lägga grunden för ett livslångt lärande och utgår för det enskilda barnets behov. Förskolans läroplan ligger till grund för hela vår utbildning.

Barnens nyfikenhet och intresse står i centrum. Förskolan arbetar med ett utforskande arbetssätt och vi arbetar med ett tema eller projekt under en längre tid. Under dagen arbetar vi i mindre grupper för att ge barnen möjlighet att ha inflytande och delaktighet i innehållet i verksamheten. Utegården är en av våra lärmiljöer och där aktiviteter och undervisning sker såväl ute som inne.

Med de äldre barnen arbetar vi med att utveckla lärmiljöer för att stimulera och utveckla barnens fantasi, lek och intressen.

Med de yngre barnen arbetar vi med att skapa en trygg barngrupp och att ge en god introduktion till förskolans verksamhet.

Förskolan är delaktig i musiksatsningen El Sistema. Visionen med El Sistema är att med hjälp av musiken ge barn möjligheten att utvecklas och hitta goda livsvägar. De barn som är fem år har två undervisningstillfällen i veckan tillsammans med förskolans och kulturskolans pedagoger.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet. Vi informerar dig regelbundet om hur ditt barn trivs och utvecklas. Vi erbjuder utvecklingssamtal på våren där du ges möjlighet att vara delaktig i ditt barns utbildning. Den dagliga kontakten ser vi som den viktigaste då vi samtalar om barnens lärande och hur dagen har varit.

Vardaglig, löpande information får du framför allt via e-post i form av vecko- och månadsbrev samt på anslagstavlan i hallen.

Då ditt barn är frånvarande anmäls detta genom att förskolan kontaktas genom att skicka sms eller ringa till förskolan. När barnet är friskt igen kontaktar du förskolan dagen före, helst senast klockan 15.00 så vi kan planera morgondagens utbildning.

Kontakt

Adress:
Förskolan Marieberg
Agneshögsgatan 40 B
591 72 Motala

Telefon:
Ettan: 070-580 82 38
Tvåan: 070-580 82 39
Trean: 070-583 12 75

Ann-Louise Kaliff
Rektor
Telefon: 0141-22 52 99
E-post: ann-louise.kaliff@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej