Förskolan Lustigkulle

Förskolan Lustigkulle ligger i Charlottenborg, precis vid skogen. Vi jobbar mycket med hållbar utveckling och att barnen ska få en livslång lust att vara aktiva i olika naturmiljöer.

Om förskolan

Förskolan Lustigkulle ligger i vacker miljö med närhet till skog och natur. Det innebär att utbildningen bedrivs både på förskolan och i naturmiljöer i närheten.  På så sätt ges barnen möjlighet att utveckla sin lek, fantasi och sina motoriska färdigheter.

Vi strävar efter att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi arbetar så att omsorg och lärande bildar en helhet. Barnen ska känna trygghet så att de sedan kan utmanas vidare i sin utveckling och sitt lärande.

Barnens rätt till delaktighet och inflytande ligger som grund för den undervisning som bedrivs på förskolan. De intressen och behov som barnen på olika sätt ger uttryck för avgör hur miljöer utformas och utbildningen planeras. Barn får möjlighet att utforska och lära nytt om olika temaområden tillsammans med personal. Personalen stimulerar och utmanar barnens lärande i syfte att främja en livslång lust att lära.

På förskolan Lustigkulle är leken grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. I leken får barnen stimulera sin fantasi, utmanas och utveckla samarbete, kommunikation, motorik och problemlösningsförmåga. Vi har närvarande personal som inspirerar och skapar förutsättningar för utveckling och lärande.

Hållbar utveckling

Vi vill skapa nyfikenhet och ett långsiktigt engagemang för hållbar utveckling, hälsa och välbefinnande. Barnen ges möjlighet till rörelse och fysiska aktiviteter på förskolan och i olika naturmiljöer så att barnen får uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla intresse för att vara fysiskt aktiva.

Mångkulturell förskola

Förskola Lustigkulle är en kulturell och social mötesplats med en utbildning som främjar barnets förståelse av mångfald. Förskolan lägger stor vikt vid barnets språkutveckling.  Vi uppmuntrar och tar tillvara barnens nyfikenhet och intressen för olika sätt att kommunicera, både på svenska och andra språk. Förskolan arbetar medvetet med högläsning och litteratur på olika sätt, till exempel genom att använda digitala verktyg.

El Sistema

På förskolan Lustigkulle får de äldsta barnen och deras vårdnadshavare möjlighet att delta i El Sistema. El Sistema syftar till social gemenskap och lärande tillsammans genom musik och rytmik.

I El Sistema lär vi oss genom att hjälpa varandra. Den som lärt sig lite mer, hjälper nybörjaren, och på så sätt bygger vi tillsammans upp musiken. Det är roligt att spela, sjunga och dansa tillsammans. El Sistema vill ge alla barn tid och fokus att ta till sig av grunderna i musiken och få fördjupa sitt lärande på ett lekfullt och seriöst sätt. Barnen ges möjlighet till kreativitet, energi, skapande, drömmar och konstnärligt utövande.  Inom El Sistema är barnens familjer en viktig och naturlig del i verksamheten.

Vi arbetar aktivt för att främja ett nära och förtroendefullt samarbete med dig som vårdnadshavare för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och hem. Det ger barnen förutsättningar att känna trygghet och därigenom utvecklas och lära.

Vårdnadshavare får fortlöpande samtal om barnets trivsel, utveckling och lärande. Förutom det dagliga fysiska mötet skickas löpande information om vad som händer i verksamheten även via e-post. Utvecklingssamtal genomförs minst en gång per läsår.

Vi anordnar olika familjeaktiviteter så att du som vårdnadshavare kan ta del av vad som händer på förskolan. Barn och personal visar och berättar då tillsammans om utbildningen.

Om ditt barn är sjukt eller frånvarande av någon annan anledning, vill vi att du sjukanmäler genom att skicka ett sms eller ringa till barnets avdelning. När barnet är friskt igen och ska komma tillbaka till förskolan kontaktar du förskola dagen före, så att morgondagens utbildning kan planeras.

Kontakt

Adress:
Förskolan Lustigkulle
Lustigkullevägen 23
591 47 Motala

Telefon:
Granen: 0141-22 54 39
Björken: 0141-22 54 41
Tallen: 0141-22 54 40
Eken: 072-230 51 20

Karin Wik
Rektor
Telefon: 0141-22 24 74
E-post: karin.wik@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej