Förskolan Klockrike

Förskolan ligger i anslutning till skolan i byn Klockrike och verksamheterna samverkar med barnens bästa i fokus.

Om förskolan

Klockrike förskola har hemvister där vi arbetar med åldersanpassade barngrupper. Förskolan samarbetar mellan grupperna och arbetar i mindre barngrupper för ett bra lärande- och samspelsklimat större delen av dagen, större delen av veckan.

Förskolans gård  erbjuder barnen en varierad utemiljö där planerad och spontan lek uppmuntras. Barnen ges möjlighet att utveckla sina motoriska färdigheter, sin lek och sin fantasi. I inomhusmiljön finns material tillgängligt för barnen utifrån ålder och intresse.

På förskolan finns det en pedagogisk utvecklingsledare som tillsammans med rektor och arbetslaget arbetar för att utveckla och förbättra utbildningen med barnets bästa i fokus.

Vi har ett tillagningskök där god och inspirerande frukost, mellanmål och lunch tillagas.

Såväl inomhus- som utomhusmiljön planeras och förändras utifrån en tillgänglig utbildning. I förskolans närområde finns en skolskog som används aktivt som en del av vår utbildning. Alla barn får utvecklas och utmanas utifrån sina individuella behov, förutsättningar och intressen.

Varje barn ges möjlighet att utveckla tillit till sig själv och sin förmåga. Vi sätter barnets nyfikenhet och utforskande i fokus. Arbetslaget vill att barnets nyfikenhet bemöts med ett inkluderande förhållningssätt där barnet kan få en känsla av sammanhang och en tro på den egna förmågan. Förskolan strävar efter att ge barnet möjlighet att känna gemenskap, trygghet och att alla människor har lika värde.

Vi lägger stor vikt vid barnets språkutveckling. Som komplement till högläsning, rim och ramsor använder vi Polyglutt, ett digitalt verktyg. Arbetslaget uppmuntrar kommunikation genom tecken om stöd och bilder.

Förskolan utgår från att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Vi tillvaratar barnens intressen och utvecklar kontinuerligt lärmiljöerna såväl inom- som utomhus för att inspirera till samspel och utforskande tillsammans med förskolepersonalen. Barnen har inflytande över val av temaområden och förskolans läroplan genomsyrar verksamheten.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill att du ska ska känna dig delaktig och kunna påverka verksamheten.

Vi bjuder in till ett föräldramöte på höstterminen. Då får du som vårdnadshavare möjlighet att besöka förskolan, ta del av våra mål och lyssna in hur en dag på förskolan kan se ut för ditt barn. Du kan möta och ställa frågor till rektor och arbetslaget. Den dagliga dialogen där vi samtalar om barnets praktiska vardag hos oss är viktig för oss.

Förskolan strävar efter att hålla er vårdnadshavare uppdaterade med löpande information om vad som händer på förskolan. Vi skickar ut information via e-post och anslår även information på anslagstavlan i hallen. För att hålla er informerade om det som pågår i utbildningen skickar vi även ut informationsbrev regelbundet.

Om ditt barn är sjuk eller frånvarande av någon annan anledning vill vi att du skickar ett sms eller ringer till förskolan. När barnet ska tillbaka till förskolan kontaktar du oss dagen före, helst senast klockan 15.00 så att vi kan planera vår verksamhet.

Kontakt

Förskolan Klockrike
Telefon: 072-243 39 70 eller  070-533 54 58

Adress:
Förskolan Klockrike
Klockrike skola
590 32 Klockrike

Helene Wettergren
Rektor
Telefon: 0141-22 25 11
E-post: helene.wettergren@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej