Förskolan Karlslund

Förskolan Karlslund ligger nära skog och natur och ett stenkast från sjön Boren. Vi har en stor en gård, med naturtomt till viss del, som gränsar till Karlslund skola. I våra lokaler skapas olika lek- och lärmiljöer anpassade efter barnens behov.

Om förskolan

Förskolan Karlslund är indelad i åldersnära grupper. En grupp med barn i åldern 1-3 år och fyra pedagoger samt en stor grupp med barn som är 3-5 år. Den stora gruppen delar sedan upp sig i tre mindre grupper med två pedagoger i varje barngrupp.

I de här grupperna arbetar vi under största delen av dagen, mellan cirka 9.30-14.00. Barnen har sin givna hemvist men under dagen har de tillgång till alla olika lärmiljöer i hela förskolan. De yngre barnen delas också upp i mindre grupper under dagen och de har en egen avdelning/hemvist.

Det här arbetssättet har vi för att kunna ge varje barn de bästa förutsättningarna som möjligt, både för lärande och omsorg. Även om vi har en organisation där barnen är indelade i åldersnära grupper så samarbetar vi mellan grupperna i huset för att skapa trygghet för barnen.

Förskolan ligger i anslutning till Karlslunds skola och ett visst samarbete mellan skolan och förskolan finns.

Omsorg, utveckling och lärande är förskolans uppdrag enligt vår läroplan. På Karlslunds förskola ser vi trygghet och förhållningssätt som viktiga faktorer för detta och vi arbetar därför medvetet med både förhållningssätt och bemötande, hos både barn och vuxna. Vi vill ta fram det bästa hos varje barn, stärka dem och ge dem förutsättningar att utvecklas på lika villkor.

Pedagogerna på förskolan arbetar aktivt med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling och arbetet med vår värdegrund har ett stort utrymme i utbildningen. Vi har barnens inflytande i centrum och ett utforskande arbetssätt där vi även använder digitala verktyg som stöd.

Att utveckla språket är också en stor och viktig del i vårt arbete. Att träna sig på att uttrycka sig, att lyssna och bli lyssnad på är exempel på detta.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet.

Vi strävar efter att hålla dig uppdaterad med löpande information om vad som händer i verksamheten, både från avdelningen och från rektor. Vi skickar ut informationen via e-post, men sätter också upp särskilt viktig information på anslagstavlan i hallen.

Möten och samtal erbjuds varje termin och inför introduktionsperioden. Men vi eftersträvar en daglig kommunikation med vårdnadshavare, den är viktigast för oss.

När ditt barn är sjukt eller frånvarande av någon annan anledning kontaktar du förskolan via telefon eller sms. Kontakta förskolan dagen innan ditt barn kommer tillbaka så att vi kan planera undervisningen på bästa sätt.

Kontakt

Adress:
Förskolan Karlslund
Borenshultsgatan 64
591 61 Motala

Telefon:
Avdelning för yngre barn: 0141-22 59 36
Avdelning för äldre barn: 0141-22 59 93 och 0141-22 34 37

Carina Ekholm
Rektor:
Telefon: 0141-22 55 97 eller 076-823 84 92
E-post: carina.ekholm@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej