Förskolan Hällalund

Förskolan Hällalund ligger i utkanten av Borensberg nära skog och natur. Vi har en fin gård som erbjuder en varierad utemiljö som inspirerar till lek, fantasi och möjlighet att utveckla sina motoriska färdigheter.

Om förskolan

Förskolan Hällalund ligger i ett nytt villaområde i Borensberg och har två hemvister, Lyan för de yngre barnen och Grytet för de äldre barnen. Vi har plats för 36 barn. Under större delen av dagen arbetar vi i mindre och åldersanpassade grupper.

Alla barn erbjuds en trygg och tillgänglig lärmiljö såväl inne som ute, där de får möjlighet att utvecklas och utmanas. I vår verksamhet ger vi barnen möjlighet att vara delaktiga i alla aktiviteter och att utveckla våra lärmiljöer.

På vår fina gård och i den närliggande skogen erbjuds barnen både planerade aktiviteter och spontana lekar.

Leken, miljön och naturen är en stor del av vår verksamhet och vi prioriterar utevistelsen.

Vi arbetar utifrån ett temainriktat arbetssätt vilket innebär att barnen utforskar ett område/tema gemensamt. Vi lägger stor vikt vid att undervisningen ska vara rolig och lärorik för barnen utifrån det aktuella temat. Temat under våren och hösten 2020/21 är hållbar utveckling.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet.

Vi håller dig som vårdnadshavare uppdaterad med löpande information om vad som händer i verksamheten genom att skicka ut Hällalundsnytt via e-post varje månad. Daglig information skriver vi på anslagstavlan i hallen.

Varje hösttermin anordnar vi ett föräldramöte. Vi erbjuder ett utvecklingssamtal per termin där du som vårdnadshavare får möjlighet att ta del av vad som händer i verksamheten och ställa frågor till pedagogerna.

Om ditt barn är sjukt vill vi att du sjukanmäler genom att skicka ett sms till numret 072-142 93 39 eller ringa 0141-22 58 08. När barnet är friskt igen och ska komma tillbaka till förskolan kontaktar du oss dagen före, helst senast klockan 15.00 så vi kan planera morgondagens verksamhet.

Kontakt

Adress:
Förskolan Hällalund
Rävstigen 2
591 74 Borensberg

Christel Runesson
Rektor
Telefon: 0141-22 56 82
E-post: christel.runesson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej