Förskolan Fornåsa

Förskolan Fornåsa har tre avdelningar, som har ett tätt samarbete. Vi erbjuder en stor gård med en varierad utemiljö och har nära till skolskogen.

Om förskolan

Förskolan har tre avdelningar:

  • Lillgården
  • Gullmossen
  • Lyckan

Vi arbetar med åldersanpassade barngrupper men samarbetar ofta mellan grupperna samt arbetar i mindre barngrupper för ett bra lärande- och samspelsklimat.

Förskolans gård är stor och erbjuder barnen en varierad utemiljö där planerad och spontan lek uppmuntras. Här finns mycket utrymme för motoriska utmaningar. Barnen ges även möjlighet att utveckla samspelet i lek och fantasi. I närmiljön finns en skolskog.  I inomhusmiljön finns material tillgängligt för barnen utifrån ålder och intresse.

På förskolan finns det en pedagogisk utvecklingsledare som tillsammans med rektor och arbetslaget arbetar för att utveckla och förbättra utbildningen med barnets bästa i fokus.

Vi har ett tillagningskök där god och inspirerande frukost, mellanmål och lunch tillagas.

Såväl inomhus- som utomhusmiljön planeras och förändras utifrån en tillgänglig utbildning. Alla barn får utvecklas och utmanas utifrån sina individuella behov, förutsättningar och intressen. De ges också möjlighet att utveckla tillit till sig själv och sin förmåga. Förskolan strävar efter att ge barnen ska känna gemenskap, trygghet och att alla människor har lika värde.

Vi sätter barnets nyfikenhet och utforskande i fokus. Arbetslaget vill att barnets nyfikenhet bemöts med ett inkluderande förhållningssätt där barnet kan få en känsla av sammanhang och en tro på den egna förmågan. Förskolan utgår från att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolan tillvaratar barnens intressen och utvecklar kontinuerligt lärmiljöerna såväl inom- som utomhus för att inspirera till samspel och utforskande tillsammans med förskolepersonalen. Barnen har inflytande över val av temaområden och förskolans läroplan genomsyrar verksamheten.

Som komplement till högläsning, rim och ramsor använder vi Polyglutt, ett digitalt verktyg. Arbetslaget uppmuntrar kommunikation genom tecken som stöd och bilder.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill att du ska ska känna dig delaktig och kunna påverka verksamheten.

Vi bjuder in till ett föräldramöte på höstterminen. Då får du som vårdnadshavare möjlighet att besöka förskolan, ta del av våra mål och lyssna in hur en dag på förskolan kan se ut för ditt barn. Du kan möta och ställa frågor till rektor och arbetslaget. Den dagliga dialogen där vi samtalar om barnets praktiska vardag hos oss är viktig för oss.

Förskolan strävar efter att hålla er vårdnadshavare uppdaterade med löpande information om vad som händer på förskolan. Vi skickar ut information via e-post och anslår även information på anslagstavlan i hallen. För att hålla er informerade om det som pågår i utbildningen skickar vi även ut informationsbrev regelbundet.

Om ditt barn är sjuk eller frånvarande av någon annan anledning vill vi att du skickar ett sms eller ringer till förskolan. När barnet ska tillbaka till förskolan kontaktar du oss dagen före, helst senast klockan 15.00 så att vi kan planera vår verksamhet.

Kontakt

Förskolan Fornåsa
E-post:
fornasa@motala.se

Telefon:
Lillgården:
0141-22 25 19
Gullmossen: 0141-22 25 18
Lyckan: 0141-22 25 19

Adress:
Hycklingevägen 3
590 33 Fornåsa

Helene Wettergren
Rektor
Telefon: 0141-22 25 11
E-post: helene.wettergren@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej