Förskolan Ekparken

Förskolan Ekparken ligger i området Ekön. Vi har nära till Bondebacka där vi kan utforska och leka i skog och mark varje dag. Vi är en mångkulturell förskola med flera olika språkgrupper. Det gör att vi arbetar mycket med att lyssna, prata och berätta.

Om förskolan

Vi arbetar åldersindelat där de yngsta barnen är i gruppen Pärlan och de äldre i gruppen Bubblan. Under större delen av dagen delas barnen på Bubblan i tre mindre grupper med två pedagoger i varje grupp. Pärlan delar upp sig i två grupper under förmiddagen.

Vi har en gemensam matsal, Bistron, där barn från hela förskolan äter tillsammans uppdelat i olika omgångar. Barnen tränar självständighet och att ta ansvar genom att ta mat själva, duka fram och duka bort.

Förskolan ligger i omedelbar närhet av Bondebacka vilket gör att vi använder skogen som en undervisningsmiljö varje vecka.

Varje vecka har pedagogerna planeringstid för varje enskild grupp där vi sätter upp mål och diskuterar vår verksamhet. Dessutom har vi flera gånger per termin en utvecklingsförmiddag för respektive grupp då vi pratar om vad vi gjort, vad vi sett och hur vi går vidare för att på bästa sätt utveckla vårt arbete för barnen.

Vår vision på förskolan Ekparken är att alla betraktas som lika värdefulla, att kommunikation prioriteras eftersom det är viktigt för lärandet och att föräldrarna känner till vad som händer i verksamheten. Vi är en förskola med mångkulturell verksamhet och många olika språkgrupper. Ett prioriterat mål är barnens språkutveckling och vi strävar efter att barnen erbjuds högläsning varje dag.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet.

Under hösten har vi utvecklingssamtal i grupp för föräldrar på Bubblan. På Pärlan har vi gruppsamtal under våren. Då får alla en möjlighet att få reda på vad vi gör på dagarna och varför vi jobbar som vi gör. Vi har också enskilda utvecklingssamtal varje år då du som förälder får veta mer om hur ditt barn har det på förskolan.

Den vardagliga kontakten sker vid lämning och hämtning av barnen. En del information lämnas muntligt och en del i pappersform. Det finns en anslagstavla eller vägg i närheten av tamburen med viktig information av olika slag. Viss information meddelas även via sms eller e-post så av den anledningen tar vi gärna vårdnadshavarnas e-postadresser. Rektor skickar ut ett informationsbrev ett par gånger per termin med aktuell information.

Vi ser gärna att du som förälder kommer in och är med i verksamheten när du har möjlighet. Det är ett bra sätt för dig att få veta hur vi jobbar och vad barnen gör på dagarna.

Vi skickar också ut en enkät varje läsår till vårdnadshavare med barn som är födda vissa årtal. Dessa enkätsvar är ett stort stöd för oss i utvärdering av vår utbildning.

Om ditt barn är sjukt vill vi att du sjukanmäler genom att skicka ett sms eller ringa till barnets avdelning. När barnet är friskt igen och ska komma tillbaka till förskolan kontaktar du oss dagen före, så vi kan planera morgondagens verksamhet.

Kontakt

Adress:
Förskolan Ekparken
Kråkrisstigen 1
591 55 Motala

Telefon:
Pärlan: 0141-22 57 84 eller 072-745 50 12
Bubblan: 0141-22 57 13 eller 072-145 49 33

Carina Berger Svensson
Rektor
Telefon: 0141-22 57 61 eller 070-308 01 10
E-post: carina.berger.svensson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej