Förskolan Ekenäs

Förskolan Ekenäs ligger i området med samma namn och är integrerad i Ekenässkolan. Här är det nära till skog och natur i naturreservatet Sjöbo-Knäppan intill sjön Boren.

Om förskolan

Förskolan Ekenäs är en relativt nystartad förskola. Vi har fyra avdelningar men kapacitet att utöka ytterligare när verksamheten har behov av fler förskoleplatser. Detta gör att vi har rymliga lokaler att sprida ut verksamheten i.

Vi jobbar för att organisera arbetet i så små barngrupper som möjligt. Vi delar in barnen utifrån deras behov.

Glädje och motivation präglar förskolan genom ett tematiskt förhållningssätt där barnens tankar och intressen styr verksamheten mot målen.

Reflektion och dokumentation tillsammans med barnen lyfts fram så att lärprocesser blir tydliga för såväl barn som föräldrar och personal.

Vi utvecklar vår utomhusmiljö eftersom en inspirerande utomhusvistelse med mycket upplevelser främjar lärande, hälsa och välbefinnande. Om man väcker barns intresse tidigt kommer de att ha med sig det under hela livet.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet. Detta gör vi genom att erbjuda:

  • gruppsamtal på hösten där vi presenterar målen för verksamheten och hur vi planerar att jobba för att nå dem.
  • individuella utvecklingssamtal på våren där vi beskriver ditt barns utveckling i förhållande till målen.

Vi har också ett förskoleråd, där representanter för vårdnadshavarna från de olika grupperna deltar. Här tas nyheter i verksamheten upp och vi för diskussioner om förskolans innehåll, inne- och utemiljö. Vi träffas två gånger om året tillsammans med vår förskolechef. Förskolerådet planerar även för eventuella ytterligare forum för föräldrasamverkan.

Om ditt barn är sjukt vill vi att du sjukanmäler genom att ringa barnets avdelning. När barnet är friskt igen och ska komma tillbaka till förskolan kontaktar du oss dagen före, helst senast klockan 15.00 så vi kan planera morgondagens verksamhet.

Kontakt

Adress:
Förskolan Ekenäs
Textilvägen 5
591 46 Motala

Telefon:
Södra delen:
0141-22 38 82 eller 0141-22 38 30
Norra delen: 0141-22 38 88 eller 0141-22 38 83

Jan Engarås
Rektor
Telefon: 0141-22 33 62
E-post: jan.engaras@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej