Förskolan Bråstorp

Förskolan Bråstorp är en mindre förskola som ligger i nära anslutning till både skog och lekpark. Förskolan består av två avdelningar, Bamse och Lille Skutt.

Om förskolan

Förskolan Bråstorp har plats för 40 barn i åldrarna ett till fem år, indelat i yngre- och äldrebarnsavdelning. Vi har nära till skog, natur och lekparker. Vår gård erbjuder barnen en varierad utemiljö med skogsdunge, kulle och andra utmanande och stimulerande utemiljöer.

Vi har ett gott samarbete med köket där maten lagas från grunden och kocken är delaktig i vår verksamhet.

Vi arbetar i pedagogiska spår under dagen med två pedagoger i vardera spår. Spåren är i åldersnära indelningar, och det här arbetssättet gör att vi kan jobba i mindre barngrupper större delen av dagen.

Hela dagen, allt som sker, är lärande. Våra lärmiljöer är en viktig del i barnens utveckling på förskolan och dessa formas utifrån barnens behov och intressen. Lärmiljöerna är under kontinuerlig förändring utifrån barnens utveckling. De olika lärmiljöerna inbjuder till lärande och pedagogerna utmanar barnen för att de hela tiden ska utvecklas.

Vi sätter barnens nyfikenhet i centrum och arbetar med ett utforskande arbetssätt. Barnen ges inflytande över val av område och vi följer barnets utveckling och lärande utifrån läroplanen för förskolan, barnkonventionen och skollagen.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet. Vi strävar efter att hålla dig uppdaterad med löpande information om vad som händer i verksamheten. Vi skickar ut informationen via e-post, men sätter också upp särskilt viktig information i våra tamburer.

På hösten erbjuds gruppsamtal där förskolan bjuder in vårdnadshavare att ta del av förskolans arbete och diskutera aktuella frågor. Under vårterminen erbjuds individuella utvecklingssamtal. Då får du som förälder möjlighet att besöka förskolan, ta del av vad vi gör på dagarna och ställa frågor till personalen.

Vårdnadshavare på enhet Bråstorp, där förskolan Bråstorp ingår, har också möjlighet att ta del av vår poddsändning där vi diskuterar övergripande frågor. Syftet är att underlätta för alla vårdnadshavare att ta del av förskolans verksamhet och bli en länk mellan förskolan och hemmet.

Om ditt barn är sjukt eller frånvarande av någon annan anledning vill vi att du sjukanmäler genom att skicka ett sms till barnets avdelning.

Kontakt

Adress:
Förskolan Bråstorp
Gnejsvägen 12
591 53 Motala

Telefon:
Bamse: 072-145 49 35
Lille Skutt: 072-145 49 38

Erica Rylander
Rektor
Telefon: 0141-22 59 35
E-post: erica.rylander@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej