Förskolan Björkelund

Förskolan Björkelund ligger i ett villaområde intill en lövskogsdunge. Vår förskolegård är indelad i tre delar för att erbjuda barnen en varierad utemiljö. Det ger dem möjlighet att utveckla sin lek, fantasi och sina motoriska färdigheter, samt ger möjlighet för indelning i mindre barngrupper.

Om förskolan

Förskolan Björkelund har plats för 40 barn i åldrarna ett till fem år. Vi arbetar utifrån konceptet ett hus med tre ingångar som heter Dockan, Slussen och Kanalen.

Vi arbetar i pedagogiska spår under dagen med två pedagoger i vardera spår. Spåren är i åldersnära indelningar, och det här arbetssättet gör att vi kan jobba i mindre barngrupper större delen av dagen.

Hela dagen, allt som sker, är lärande. Våra lärmiljöer är en viktig del i barnens utveckling på förskolan och dessa formas utifrån barnens behov och intressen. Lärmiljöerna är under kontinuerlig förändring utifrån barnens utveckling. De olika lärmiljöerna inbjuder till lärande och pedagogerna utmanar barnen för att de hela tiden ska utvecklas.

Vi sätter barnens nyfikenhet i centrum och arbetar med ett utforskande arbetssätt. Barnen ges inflytande över val av område och vi följer barnets utveckling och lärande utifrån läroplanen för förskolan, barnkonventionen och skollagen.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet. Vi strävar efter att hålla dig uppdaterad med löpande information om vad som händer i verksamheten. Vi skickar ut informationen via e-post, men sätter också upp särskilt viktig information i våra tamburer.

På hösten erbjuds gruppsamtal där förskolan bjuder in vårdnadshavare att ta del av förskolans arbete och diskutera aktuella frågor. Under vårterminen erbjuds individuella utvecklingssamtal. Då får du som förälder möjlighet att besöka förskolan, ta del av vad vi gör på dagarna och ställa frågor till personalen.

Vårdnadshavare på enhet Bråstorp, där förskolan Björkelund ingår, har också möjlighet att ta del av vår poddsändning där vi diskuterar övergripande frågor. Syftet är att underlätta för alla vårdnadshavare att ta del av förskolans verksamhet och bli en länk mellan förskolan och hemmet.

Om ditt barn är sjukt eller frånvarande av någon annan anledning vill vi att du sjukanmäler genom att skicka ett sms till barnets avdelning.

Kontakt

Adress:
Förskolan Björkelund
Björkelundsvägen 4
591 60 Motala

Telefonnummer
Slussen/Kanalen: 072-145 43 85 eller 0141-22 54 96
Dockan: 072-145 43 86 eller 0141-22 54 98

Erica Rylander
Rektor
Telefon: 0141-22 59 35
E-post: erica.rylander@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej