Förskolan Bergsätter

Förskolan Bergsätter ligger nära skog och natur. Vi har en stor en gård med naturtomt, och lokaler som ger oss goda möjligheter att erbjuda barnen varierade och inspirerande lärmiljöer både inne och ute.

Om förskolan

Förskolan är indelad i fyra avdelningar med cirka 20 barn i varje grupp. Under dagen delas barnen i mindre grupper så ofta som möjligt. Det gör vi för att kunna ge varje barn de bästa förutsättningarna som möjligt, både för lärande och omsorg.

Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna i huset för att skapa trygghet för barnen och genom samarbete kan vi erbjuda en god kvalitet på utbildningen och undervisningen.

Omsorg, utveckling och lärande är förskolans uppdrag enligt vår läroplan. På Bergsätters förskola ser vi trygghet och förhållningssätt som viktiga faktorer för detta och vi arbetar därför medvetet med både förhållningssätt och bemötande, hos både barn och vuxna.

Vi ska ta fram det bästa hos varje barn, stärka dem och ge dem förutsättningar att utvecklas. Vi arbetar därför aktivt med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling och arbetet med vår värdegrund har ett stort utrymme i utbildningen.

Vi har barnens inflytande i centrum och har ett utforskande arbetssätt där vi även använder digitala verktyg som stöd.

Att utveckla språket är också en stor och viktig del i vårt arbete. Att träna sig på att uttrycka sig, att lyssna och bli lyssnad på är exempel på detta.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet.

Vi strävar efter att hålla dig uppdaterad med löpande information om vad som händer i verksamheten, både från avdelningen och från rektor. Vi skickar ut informationen via e-post, men sätter också upp särskilt viktig information på anslagstavlan i hallen.

Vi använder också sociala medier, främst Instagram, för att dokumentera och informera om verksamheten. Kontona är bara tillgängliga för vårdnadshavare.

Möten och samtal erbjuds varje termin och inför introduktionsperioden. Men vi eftersträvar en daglig kommunikation med vårdnadshavare, den är viktigast för oss.

När ditt barn är sjukt eller frånvarande av någon annan anledning kontaktar du förskolan via telefon eller sms. Kontakta förskolan dagen innan ditt barn kommer tillbaka så att vi kan planera undervisningen på bästa sätt.

Kontakt

Adress:
Förskolan Bergsätter
Bergsättersvägen 20
591 61 Motala

Telefon:
Avdelning Grön: 0141-22 54 29
Avdelning Röd: 070-628 67 70
Avdelning Gul: 072-587 61 30
Avdelning Blå: 0141-22 54 31

Carina Ekholm
Rektor
Telefon: 0141-22 55 97
Mobil: 076-823 84 92
E-post: carina.ekholm@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej