Förskolan Agneshög

Förskolan Agneshög ligger i den västra delen av Motala med närhet till Vättern. Vi jobbar mycket med språkutveckling och har särskild kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Om förskolan

Förskolan Agneshög är en förskola med plats för 116 barn, uppdelade i grupper om  yngre och äldre barn. Vi arbetar i mindre, åldersanpassade grupper större delen tiden.

Vi vill att alla barn ska kunna lära och utvecklas i en trygg och tillgänglig lärmiljö. Barnen ges därför möjlighet att vara delaktiga i verksamhetens alla aktiviteter.

Tillfälliga lokaler

Just nu bedrivs verksamheten i tillfälliga lokaler eftersom Motala kommun planerar för byggandet av en ny förskola. Avdelningarna Trollflöjten, Kullerbyttan, Sagan och Stubben ligger temporärt intill vårdcentralen Marieberg. Avdelningarna Slingan och Kringlan ligger bredvid förskolan Marieberg.

Vårt pedagogiska fokus ligger kring språkutveckling genom det talade språket, sång, genom bildkommunikation och tecken som stöd.

Personalen på förskolan har gått utbildning i vägledande samspel och har särskild kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Förskolan är delaktig i musiksatsningen El Sistema. Visionen med El Sistema är att med hjälp av musiken ge barn möjligheten att utvecklas och hitta goda livsvägar. De barn som är fem år har två undervisningstillfällen i veckan tillsammans med förskolans och kulturskolans pedagoger.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet.

Vi informerar dig regelbundet om hur ditt barn trivs och utvecklas. Du erbjuds utvecklingssamtal där du ges möjlighet att vara delaktig i ditt barns utbildning.

Vardaglig, löpande information får du framför allt via e-post och på anslagstavlan.

När ditt barn är sjukt eller frånvarande av någon annan anledning kontaktar du förskolan via telefon eller sms. Kontakta gärna förskolan dagen innan ditt barn kommer tillbaka så att vi kan planera undervisningen på bästa sätt.

Kontakt

Avdelningarna Trollflöjten, Kullerbyttan, Sagan och Stubben
Adress: Mariebergsgatan 2

Telefon:
Trollflöjten: 072-145 43 70 eller 0141-22 54 08
Kullerbyttan: 072-145 43 71 eller 0141-22 54 09
Sagan: 072-147 21 61
Stubben: 072-147 21 92

Avdelningarna Slingan och Kringlan
Adress: Agneshögsgatan 40 A

Telefon:
Slingan: 072-147 21 36
Kringlan: 072-145 43 68 eller 0141-22 54 07

Katharina Wigren
Rektor
Telefon: 0141-22 59 95
E-post: katharina.wigren@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej