Våld i nära relationer

Oavsett om du är eller har blivit utsatt för våld av en närstående, eller om du är den som använt våld i en nära relation, har du rätt att få skydd, stöd och behandling. Även barn och unga som upplever våld i sin familj har rätt till skydd, stöd och behandling.

Här kan du få hjälp

Team våld i nära relation:
E-post:
vir@motala.se
E-post kollas av dagligen.

Telefon: 0141-22 34 55
Telefontid: Helgfria dagar måndag och tisdag: 8.30 – 9.30
Torsdag: 15.00 – 16.00

Vi svarar i mån av tid under kontorstid, men träffas säkrast tiderna ovan. Telefonsvarare lyssnas av dagligen.

Teamet finns till för:

 • Vuxna som utsätts för våld av en närstående
 • Omyndiga/ungdomar som utsätts för våld av partner
 • Barn som upplever våldet
 • Förövare

Behöver du akut social hjälp ska du i första hand kontakta socialkontoret. Vid akut fara, till exempel om du eller någon annan blir slagen eller utsatt för hot, ring alltid 112.

Våld i nära relation kan vara många saker. Ibland är det en nuvarande eller tidigare partner som utsätter. Ibland är det andra släktingar. Det kan också vara vuxna barn som utsätter sina föräldrar. Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Det kan handla om att någon:

 • Kallar dig för något fult och elakt eller att du får höra att du är dålig och jobbig
 • Knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt
 • Kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig att göra saker du inte vill
 • Tvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstil
 • Tvingar dig till något sexuellt
 • Tar kontrollen över din ekonomi

Stöd av Team våld i nära relation

Du har rätt till skydd och stöd. Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Du som är utsatt ska få information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati.

Team våld i nära relationer hjälper unga och vuxna med:

 • Någon att tala med
 • Kunskap om våld och våldets konsekvenser
 • Stöd i kontakten med andra myndigheter

Annat stöd

Är du i behov av akut social hjälp, till exempel skyddat boende, ska du vända dig till socialkontoret. Det är även till socialkontoret du ska vända dig om du behöver ekonomiskt stöd.

Du som är kvinna och utsatt kan även vända dig till kvinnojouren. De erbjuder bland annat information, samtalsstöd och skyddat boende.

Vill du ansöka om kontaktförbud eller göra en polisanmälan där situationen inte är akut ska du ta kontakt med Polisen. Ansökan om skyddade personuppgifter gör du hos Skatteverket.

Vid akut fara, ring alltid 112.

Att uppleva våld i familjen eller hemmet behöver inte betyda att du sett fysiskt våld.

Det kan vara så att du hör vuxna gräla på ett sätt som får dig att känna dig otrygg. Du kanske försöker anpassa dig så att det inte ska förekomma våld.

Om du känner att du påverkas av stämningen hemma på ett negativt sätt kan det göra att du får svårt att koncentrera dig i skolan, får ont i magen, svårt att sova eller själv är på dåligt humör.

Har du svårt att kontrollera din ilska, eller blir du lätt svartsjuk och kontrollerande? Har du varit nära att använda våld mot någon närstående, eller är du rädd för att gå över gränsen?

Även du som har utsatt, eller riskerar att utsätta, en partner för våld kan få stöd.

Team våld i nära relation hjälper till med:

 • Rådgivning och information kring våld och orsaker till våld
 • Stödsamtal under en kortare period
 • Hjälp att bli lotsad vidare till behandling på mansmottagningen i Linköping

Kontakt

Team våld i nära relation:
E-post:
vir@motala.se
E-post kollas av dagligen.

Telefon: 0141-22 34 55
Telefontid:
Helgfria dagar måndag och tisdag: 8.30 – 9.30
Torsdag: 15.00 – 16.00
Vi svarar i mån av tid under kontorstid, men träffas säkrast tiderna ovan. Telefonsvarare lyssnas av dagligen.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej