Din krisberedskap och säkerhet

Läs mer om din krisberedskap, säkerhet och vad du kan göra om krisen är framme.

Planera för att du kan klara dig i minst 72 timmar i ett första steg. Det betyder inte att samhällskrisen är över efter tre dygn. Inte heller att hjälpen då kommer per automatik. Men det ger dig tid att tänka över din situation för att kunna fatta viktiga beslut. Det kan också innebära att du slipper köa för just då attraktiva varor. För att klara en krissituation på bästa sätt är det viktigt att utgå från kroppens behov av värme, vatten, mat, och hygien.

Checklista

Här finns tips på hur du kan förbereda dig och vad som kan vara bra att ha hemma.

 • Vattendunkar
 • Matförråd
 • Campingkök med bränsle
 • Alternativ värmekälla om möjligt
 • Ficklampa med extra batterier
 • Fotogenlampa och bränsle som till exempel lampolja eller fotogen
 • Stearinljus, värmeljus och tändstickor
 • Varma kläder, filtar och sovsäck
 • Radio med batteri, vev eller solceller, eller tillgång till bilradio.
 • Vevladdare till mobilen
 • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar eller våtservetter
 • Plastpåsar och sopsäckar
 • Husapotek med det viktigaste för dig
 • Kontanter
 • Papperslista med nummer till anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården

Viktiga telefonnummer

 • 112: Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
 • 1177: Sjukvårdsrådgivning på telefon
 • 114 14: Polisens nummer vid icke akuta händelser
 • 113 13: Informationsnummer vid olyckor och kriser

Kommunen ska snabbt informera alla som bor eller vistas i kommunen vid en allvarlig händelse. Oftast sker detta genom kommunens webbplats och på vår Facebooksida. Men beroende på krisens karaktär kan allt från flygblad till stora möten på torget användas för att nå ut med viktig information till dig.

Vid en krissituation kan det hända att du blir utan ström under en längre tid. Då är det viktigt att kunna hålla sig informerad om hur situationen utvecklas. Ha därför alltid en batteriradio med färska batterier till hands för att kunna lyssna på information som ges i radio. Du kan också använda bilradion. Det är ditt ansvar som enskild individ att aktivt inhämta information från betrodda källor när något händer. Lyssna framför allt på lokalradion P4 Östergötland, som har ett särskilt uppdrag att förmedla opartisk information till allmänheten.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem till allmänheten vid allvarliga händelser. Signalen hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan längre signal.

När du hör signalen ska du:

 • Gå inomhus
 • Stänga alla dörrar, fönster och ventilation
 • Lyssna på radio eller se på TV eller Text-TV
 • Du kan också gå in på myndigheternas webbplats krisinformation.se

Alla behöver en hemförsäkring. Den gäller inte bara för dina saker utan innehåller också ansvars-, rätts- och överfallsskydd samt en reseförsäkring. Behöver du se över ditt försäkringsskydd? Mer information om olika försäkringar hittar du hos Konsumenternas försäkringsbyrå.

Kommunens försäkring

Motala kommun arbetar aktivt för att förebygga skador och olycksfall. Skulle olyckan ändå vara framme är samtliga kommunala verksamheter, fastigheter och fordon försäkrade. Motala kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra i kommunens verksamhet. Försäkringen gäller bara för olycksfall och inte för sjukdom. Med olycksfall menas en plötslig yttre händelse som medför personskada.

 

Läs mer

Dinsäkerhet.se

Här kan du som privatperson läsa om risker och säkerhet. Läs om hur undviker olyckor och förbereder dig för kris.

Krisinformation

På Krisinformation hittar du samhällets information om risker och kriser. Här har du en samlad ingång till krisinformation oavsett vem som hanterar krisen.

Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet har samlat tips och råd för krisberedskap.

Motala kommuns nyheter

Här publicerar vi information vid en kris eller samhällsstörning.

Motala kommuns Facebooksida

Följ oss på Facebook så missar du inte viktig information från Motala kommun.

Kontakt

Säkerhetssamordnare
E-post: sakerhet@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej