Sjukvård och tandvård

Här hittar du information om sjukvård, hemsjukvård, rehabilitering och tandvård.

Region Östergötlands ansvar

Region Östergötland (tidigare landstinget) ansvarar för sjukvård och behandlingar vid till sjukhus, vårdcentraler och i vissa fall i ditt hem. Läkarkompetens är fortsatt regionens ansvar även om du som patient också har hemsjukvård genom kommunen. Regionen ska vid behov ge hemsjukvården konsultativt stöd för att du ska kunna får vård i hemmet, oavsett tid på dygnet eller geografiska avstånd till sjukhus.

Specialiserad hemsjukvård, vård som ges till dig som har komplexa symtom eller en livssituation som gör att du har särskilda behov utförs av regionen. Regionen ansvarar även för hjälpmedel till barn och ungdomar och klinikhjälpmedel som till exempel syn- och hörhjälpmedel.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för basal hemsjukvård i ordinärt boende samt för basal palliativ vård av patienter i livets slutskede. Hemsjukvården kan även utföra viss avancerad hemsjukvård om regionens specialistsjukvård ger uppdraget. Kommunala hemsjukvården ansvarar för dig som har långvarig, allvarlig psykisk funktionsnedsättning och har behov av vårdinsatser från både region och kommun. Hemsjukvården ansvarar också för alla hjälpmedel (förutom klinikhjälpmedel och hjälpmedel till barn) och grundläggande rehabilitering i ditt hem.

Hur du mår beror på många olika saker. Om vi i vården vet mer om dig kan vi ge dig bättre och snabbare vård. Det är därför vi har journaler där vi skriver ner vilken vård du får och annan information. I journalerna finns hela din vårdhistoria samlad. Men journalerna finns inte samlade på ett ställe i vården. Om du har fått vård hos en viss vårdgivare är det inte säkert att andra vårdgivare kan läsa anteckningarna om det.

Det står i lagen Patientdatalagen att flera olika vårdgivare kan få läsa det som står i dina journaler. Om du möter en ny person i vården så kan hen läsa informationen om dig. Det spelar ingen roll vilket landsting, vilken kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos. Det kallas sammanhållen journalföring. Det används för att det ska bli enklare för oss att se vilken vård du har fått tidigare och annan information om dig. Det gör att du snabbt kan få bra och säker vård.

Du bestämmer

Med sammanhållen journalföring kan den som vårdar dig se vilken vård du har fått tidigare. Det går till exempel att se om det finns något som du inte tål. Det går också att se om du äter någon medicin som gör att du inte får äta andra mediciner samtidigt.

Det är bara människor som ger dig vård som får läsa det som står i dina journaler. Den som ger dig vård måste fråga dig om han eller hon får läsa din journal. Du kan säga ja eller nej.

Vill du visa delar men inte allt? Det står många olika saker i din journal. Du väljer vilka av de sakerna som andra vårdgivare ska få läsa. Om det finns information i din journal som du inte vill att andra vårdgivare ska kunna läsa så kan vi spärra den informationen. Då kan inte andra vårdgivare se den. Det är du som väljer vilken information som ska spärras. Du väljer också hur länge informationen ska vara spärrad. Om du ändrar dig kan du be oss att ta bort spärren. Du bestämmer.

Region Östergötland har mer information om din patientjournal och sammanhållen journalföring.

Läs mer

Region Östergötland

Sjukhus, vårdcentraler och folktandvård drivs av Region Östergötland.

Rehabilitering

Kommunrehab
Telefon: 0141-22 59 90
Telefontid: måndag – fredag klockan 8.15 – 9.15

Hemsjukvård

Hemsjukvården
Telefon: 0705-31 21 48
Telefontid: måndag – fredag 7.30 – 16.30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej