Missbruk, stöd och behandling

Du som är över 18 år och behöver stöd eller behandling när det gäller alkohol, narkotika eller spel om pengar kan få stöd via Vuxencentrum.

Du som är över 18 år och har bestämt dig för att sluta eller minska din alkohol- droganvändning kan ta kontakt med Vuxencentrum för att ta del av våra behandlingsprogram. Vi välkomnar även dig som har problem med spel om pengar.

Vi erbjuder behandlingsprogrammen CRA, Community Reinforcement Approach, och Återfallsprevention. De syftar till att du ska få kunskap och verktyg för att förändra ditt beteende. Du kan få din behandling enskilt eller i grupp.

Det finns även möjlighet att ingå i grupp där vi erbjuder stöd i motivation till att göra en förändring gällande alkohol, droger eller spel.

Är du i behov av stödjande och motiverande samtal som sträcker sig över en längre period behöver du göra en ansökan hos socialkontoret.

Praktiskt stöd och vägledning

Praktiskt stöd och vägledning är en insats för dig som på grund av en missbruksproblematik behöver stöd i vardagen. Stödet ges i ditt hem eller på annan plats och syftar till att upprätta och behålla struktur i din livssituation. Till exempel genom att din stödperson finns med vid myndighets- och sjukvårdskontakter och stöttar dig med olika sysslor i hemmet. Ni för samtal om alkohol, droger och/eller spel, men vid behov även om sysselsättning, kost och hygien. Du kan också få hjälp med att hålla ordning på papper/betala räkningar etc.

Daglig aktivitet

Daglig aktivitet erbjuds via Vuxencentrums insats Dagstöd. Här får du stöd och behandling i våra lokaler på Poppelgatan 3. Dagstöd är en gruppverksamhet där du får möjlighet till social samvaro, olika uteaktiviteter, motivationssamtal samt får träna på aktiviteter i det dagliga livet såsom inköp och matlagning. Du har en  egen individuell planering för vilka dagar och tider du ska ta del av insatsen.

Insatser hemma

Intensiva insatser på hemmaplan är en samverkansinsats till dig som är i behov av omfattande stöd- och behandlingsinsatser. Insatsen innebär att vi kombinerar våra olika stödformer och att du har en tät, ofta daglig, kontakt med oss.

Ansök hos socialkontoret

För att ta del av insatserna ”praktiskt stöd och vägledning”, ”daglig aktivitet” samt ”insatser hemma” behöver du göra en ansökan. Du kan ansöka om stöd genom att kontakta socialkontoret eller ansöka direkt via blankett: Ansökan enligt socialtjänstlagen – vuxna och äldre (PDF, 238 kB)

Anhörigstöd är en insats för dig över 18 år som har en nära relation med någon som har kontakt med Vuxencentrum utifrån ett missbruk av alkohol, narkotika eller spel. Det kan till exempel handla om din partner, din förälder eller ditt vuxna barn.

Insatsen innebär ett kortare enskilt samtalsstöd eller gruppbehandling enligt programmet Craft, Community Reinforcement Approach and Family Training. För att ta del av insatsen vänder du dig direkt till Vuxencentrum.

Om din anhöriga inte har kontakt med Vuxencentrum kan du istället vända dig till kommunens verksamhet Anhörigcenter.

Kontakt

Vuxencentrum
E-post:
vuxencentrum@motala.se
Besöksadress:
Poppelgatan 3 (Konsulthuset)
Telefon: 0141-22 57 75
Telefontid: Helgfria dagar måndag – fredag 8.30 – 9.00. Övriga tider finns röstbrevlåda.

Socialkontoret, vuxengruppen
Telefon:
0141-22 53 24
Telefontid:
måndag, onsdag och fredag klockan 10.00 – 11.00

Behöver du kontakt vid andra tider än dessa telefontider, kontakta socialkontorets växel.

Socialkontoret
Telefon:
0141-22 53 00
E-post: socialkontoret@motala.se

MiniMaria
Telefon: 010-104 69 22
E-post: minimaria@motala.se
Besöksadress: Bispmotalagatan 9 (samma trappuppgång som Arbetsförmedlingen, högst upp).

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej