Stöd till dig som är nyanländ

Som nyanländ till Motala kommun finns det stöd att få.

Information på andra språk

Du kan översätta texten på webbplatsen med hjälp av Google translate.

Integrationscentrum Bryggan har till uppgift att underlätta vägen in i det svenska samhället för kommuninvånare med utländskt ursprung. De som deltar i introduktionen får tillgång till olika insatser. Insatserna ska stärka individens förutsättningar att nå egen försörjning och fungera i samhället. Läs mer om Bryggan.

Ensamkommande barn kommer utan sina föräldrar eller anhöriga för att ansöka om asyl. Kommunen arbetar på olika sätt för att ta hand om barnen enligt de rekommendationer, lagar och regler som finns. Kommunens stöd och insatser görs i form av till exempel familjehem, jourhem, särskilt förordnad vårdnadshavare eller god man.

Stödboende för ensamkommande

I Motala finns stödboendet Lustigkullevägen. Boendet riktar sig mot ensamkommande ungdomar i åldern 16-20 år, som med stöd av personal kan klara sin dagliga livsföring på egen hand.

Boendet bedrivs i cirka 17 lägenheter i närheten av Charlottenborgs centrum. Lägenheterna är hemlika och består av 2-3 rum för boende samt kök och badrum.

De som bor här får ett individuellt anpassat stöd med fokus på att stärka individens egna resurser, främja självständighet och delaktighet. Verksamhetens målsättning är att främja integration genom att ge stöd till introduktion i utbildning och arbete samt ge möjligheter att knyta an till det svenska samhället.

Personal finns tillgänglig dygnet runt antingen fysiskt på plats eller via mobiltelefon, och kan komma snabbt om det behövs. Personal som jobbar är behandlingssekreterare, ungdomshandledare och ungdomsassistenter. Föreståndaren finns tillgänglig på telefon måndag – fredag och befinner sig delvis på boendet.

Kontaktuppgifter

Adress:
Stödboendet Lustigkullevägen
Lustigkullevägen 18D
591 46 Motala kommun

Telefon 1: 0141-22 33 13
Telefon 2: 072-145 39 61

Samhällsorienteringen är en kurs som ska göra det lättare för invandrare att lära känna det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden. Genom att diskutera och jämföra får du kunskap om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i Sverige. När du vet vilka rättigheter och skyldigheter du har, och hur samhället fungerar i Sverige, är det lättare att lära mera. Kursen är gratis.

Normalt pågår en kurs under 5-6 veckor där varje grupp deltar på förmiddagar eller eftermiddagar beroende på vad man har för annan aktivitet resten av dagen, exempelvis Svenska för invandrare.

Vem får läsa samhällsorientering?

Kursen är för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige, har en etableringsplan och är kommunplacerad. Du får också gå kursen om du kommit till Sverige för att förenas med en anhörig.

Det här ingår i kursen

 • Att komma till Sverige – 9 timmar
 • Att bo i Sverige – 6 timmar
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige – 9 timmar
 • Att bilda familj och att leva med barn i Sverige – 12 timmar
 • Individens rättigheter och skyldigheter – 6 timmar
 • Att påverka i Sverige – 6 timmar
 • Att vårda sin hälsa i Sverige (hälsokommunikatörer) – 9 timmar
 • Att åldras i Sverige – 3 timmar
 • Internet och betaltjänster – 12 timmar
 • Bibliotek – 3 timmar

När du har fått beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket får du träffa en handläggare från Arbetsförmedlingen. Handläggaren intervjuar dig om din utbildning från hemlandet och vad du har arbetat med. Ni gör en planering tillsammans för att du så snabbt som möjligt ska kunna försörja dig själv. Det kallas för etableringsplan. Handläggaren ger dig förslag om var du kan få bostad.

För att du ska få en bra start i Sverige får du sedan stöd av Arbetsförmedlingen och din kommun under hela etableringstiden.

Etableringsplan

Tillsammans med din handläggare gör du en planering. Den innehåller olika aktiviteter som ska stödja dig på vägen till arbete. Vilka aktiviteter planen innehåller beror på dina behov, men den ska minst bestå av Svenska för invandrare, arbetsförberedande insatser (till exempel praktik eller validering av utbildnings- och yrkeserfarenheter) och samhällsorientering som ska ge dig grundläggande kunskaper om det svenska samhället.

Utgångspunkten är att aktiviteterna i etableringsplanen ska sysselsätta dig på heltid, vilket innebär 40 timmar i veckan. Din etableringsplan omfattar normalt 24 månader, om du är föräldraledig på deltid kan den förlängas i 8 månader.

Hur får jag pengar?

Under tiden som du skapar etableringsplanen tillsammans med arbetsförmedlaren och när du deltar i planens aktiviteter har du rätt till etableringsersättning. Ersättningens storlek är densamma oavsett var i Sverige du bor.

Motala kommun förmedlar inte tolkar. Däremot använder vi oss av tolkar i arbetet. Vill du beställa tolk får du vända dig till tolkförmedling.

Under flyktingmottagandet och vid utvecklingssamtal beställer vi normalt själva tolkar. Till den pedagogiska delen av kartläggningsarbetet använder vi egna modersmålslärare. De hjälper till att kartlägga eleven på dennes modersmål.

Du kan hitta arbeten genom annonser i tidningar och på internet. Det är också vanligt att vänner eller bekanta kan ge tips om lediga jobb.

Arbetsförmedlingen förmedlar lediga arbeten och ger stöd och service till dig som är arbetssökande. De har också tagit fram många information och blanketter på flera språk som gör det lättare för dig att söka arbete.

Det finns även privata arbetsförmedlingar som kallas för bemanningsföretag. De förmedlar också arbeten. Ofta har de lediga jobb inom ett speciellt yrkesområde.

Starta företag

Om du har ett eget företag eller vill starta ett eget företag kan du få hjälp av Nyföretagarcentrum. Arbetsförmedlingen ger också stöd till egna företagare.

Almi Företagspartner arbetar med att ge stöd till att starta eller utveckla företag i regionen.

Svenska för invandrare, SFI

Kommunal vuxenutbildning i Svenska för invandrare, SFI, är en grundutbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Modersmål, hemspråk

Motala kommun erbjuder elever som talar ett annat språk än svenska undervisning i sitt modersmål. Kommunen erbjuder även studiehandledning och modersmålsstöd.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej