Hjälp i hemmet

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom har svårt att klara dig själv kan du ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Med hjälp och stöd som är anpassat efter dina behov ska du kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt.