För socialtjänst och sjukvård

Här kan du som anställd inom socialtjänst och sjukvård läsa om hur du ska göra när du uppmärksammar att en person behöver hjälp av en god man, förvaltare eller förmyndare.

Som anställd inom socialtjänsten eller sjukvården möter du ibland personer som behöver hjälp med att ta till vara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel bero på sjukdom, försämrad hälsa, psykisk störning, funktionshinder eller missbruk. Det kan också vara omyndiga vars föräldrar avlidit eller brister i omsorgen av olika orsaker.

Dessa personer kan ha rätt att få en ställföreträdare, det vill säga en god man, förvaltare eller förmyndare.

En ställföreträdare ska inte utses om den enskilde kan få tillräcklig hjälp att sköta sina angelägenheter på annat sätt. Om den enskilde förstår innebörden av en fullmakt kan det i vissa fall vara tillräckligt att denne utfärdar en sådan. Det kan även finnas en anhörig som kan sköta ekonomin.

Personal inom socialtjänst och sjukvård är skyldiga att anmäla behov av ställföreträdare till överförmyndarnämnden om en person anses behöva det. Det är viktigt att anställda inom socialtjänst och sjukvård känner till anmälningsskyldigheten samt vem som ska göra anmälan. Kontrollera vad som gäller på din arbetsplats. Anmälningsskyldigheten innebär att sekretessen bryts. Det gäller innehållet i anmälan, bilagda handlingar och när överförmyndarnämnden begär upplysningar.

Så här anmäler du behov av ställföreträdare:

  1. Fyll i blanketten Anmälan om behov av god man eller förvaltare (ställföreträdare) (PDF, 162 kB)
  2. Skicka med underlag som styrker grund (sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande) och behovet av hjälp. Det kan till exempel vara läkarintyg, socialtjänstutredning, skrivelser från kurator eller biståndsbedömare.
  3. Anmälan och underlagen skickas till överförmyndarkansliet. Kansliets adressuppgifter finner du på anmälningsblanketten.

Anmälningsskyldighet föreligger också om:

  • en person inte längre anses behöva ställföreträdare
  • förhållanden som kan ha betydelse för överförmyndarnämndens tillsyn.

Kontakta oss då via e-post overformyndarnamnden@motala.se eller via telefon 0141-22 50 40.

Vad händer med anmälan?

När anmälan kommit in till överförmyndarnämnden utreder vi ärendet. Om villkoren för ställföreträdarskap är uppfyllda ansöker vi till tingsrätten om ett anordnande. Rätten beslutar sedan i ärendet.

Nära anhöriga kan hjälpa anhöriga med vardagliga ekonomiska frågor utan att ha fullmakt.

Läs mer på Svenska bankföreningens hemsida. 

Framtidsfullmakt är ett alternativ till ställföreträdare och ett komplement till vanlig fullmakt. Det innebär att när personen är frisk och vid sina sinnens fulla bruk kan bestämma om vem som ska ta beslut åt denne när personen inte längre kan.

Läs mer på Svenska bankföreningens hemsida.

Kontakt

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141-22 50 40
E-post: overformyndarnamnden@motala.se
Fax: 0141-21 15 22

Inringningstid:
Vardagar 8.00-13.00 (avvikelser kan förekomma).
Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Postadress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej