Redovisning

Överförmyndarnämnden, huvudmannen och anhöriga ska kunna se att huvudmannen får nytta av sina medel. Det är därför viktigt att du som ställföreträdare redovisar på rätt sätt.

När du får ett nytt uppdrag som ställföreträdare ska du fylla i en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder. Om du tar över ett uppdrag efter en annan ställföreträdare ska du inte lämna in någon förteckning. Läs mer om det på sidan Nybliven god man eller förvaltare. 

Du ska som ställföreträdare före den 1 mars varje år redovisa till överförmyndarkansliet hur huvudmannens ekonomi har förvaltats under föregående år. Det gör du i form av en årsräkning. Ekonomin redovisas genom att tillgångar och skulder anges vid årets början och slut. Utgifter och inkomster under året ska specificeras.

Till årsräkningen ska du även bifoga underlag såsom årsbesked, kontoutdrag, kvittenser med mera som bekräftar det som angivits i årsräkningen. Använd checklistan som ingår i räkningen för att inte missa något.

Checklista för årsräkning och sluträkning (PDF, 1,1 MB)

Som ställföreträdare ska du utöver den ekonomiska redovisningen komma in med en redogörelse av huvudmannens situation och vilka åtgärder du har vidtagit. Denna redogörelse med begäran om arvode inkluderar en körjournal som du ska fylla i om du önskar rese- eller milersättning.

Redogörelse för utfört ställföreträdaruppdrag, samt körjournal (PDF, 341 kB)

När ditt förordnande som ställföreträdare upphör ska du lämna en sluträkning över din förvaltning. Den ska lämnas in till överförmyndarkansliet senast en månad efter att förordnandet upphört.

Sluträkningen lämnas i samma form och på samma blankett som årsräkningen. Skillnaden mellan års- och sluträkning är att redovisningsperioden för en sluträkning bara avser perioden från det senaste årsskiftet eller förordnandet fram till dagen då ditt förordnande som ställföreträdare upphörde.

Till din hjälp finns en checklista som är inkluderad i redovisningshandlingarna, en specifikation av inkomster och utgifter samt kalkylark. Dessa underlag ersätter inte redogörelsen utan är till för att underlätta din ekonomiska redovisning. Dessa hjälpmedel bör du ta med i din års-/sluträkning då dessa även underlättar vid överförmyndarkansliets granskning av din räkning.

Nedan finner du även handledning i hur du fyller i en års- och sluträkning.

Granskningen av årsräkningar sker i turordning efter ankomstdatum. Är din räkning korrekt och komplettering inte behövs kan arvodet betalas ut snabbare.

Från och med april informerar vi fortlöpande om granskningsläget av årsräkningar i nyhetsflödet på vår hemsida. Överförmyndarkansliet kan inte säga exakt när din redovisning kommer att vara färdiggranskad.

Överförmyndarkansliet har som ambition att vara färdiga med 95 procent av granskningen före 1 november.

Kontakt

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141-22 50 40
E-post: overformyndarnamnden@motala.se
Fax: 0141-21 15 22

Inringningstid:
Vardagar 8.00-13.00 (avvikelser kan förekomma).
Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Postadress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej