Arvode och kostnadsersättning

Här kan du läsa om arvode och kostnadsersättning till god man, förvaltare och förordnad förmyndare.

Överförmyndarhandläggaren beslutar om arvodets storlek och om vem som ska betala arvodet. En årsräkning och redogörelse för utfört uppdrag ligger till grund vid bedömningen. Det är viktigt att du som ställföreträdare fyller i dina arbetsinsatser så att vi kan göra en rättvis bedömning. Arvodesbeslut kan överklagas till tingsrätten.

För vissa arbetsinsatser som är av tillfällig karaktär och mer omfattande kan det finnas skäl att bevilja ett extra arvode, exempelvis om du har deltagit i boutredning, arvskifte, försäljning av bostad eller ansökan om skuldsanering.

Läs mer i riktlinjerna: Ersättning till ställföreträdare och mentorer inom överförmyndarnämnden för Motala Mjölby Vadstena och Ödeshögs kommuner (PDF, 427 kB)

Som ställföreträdare kan du ha utgifter som är nödvändiga för att kunna utföra uppdraget såsom porto, telefon, kopiering med mera. Ersättning för dessa kostnader medges i de fall där det finns underlag som visar att du haft utgifter som bedöms skäliga. Har du inte lämnat in underlag kan du efter begäran få en schablonmässig kostnadsersättning på högst 2 procent av ett prisbasbelopp.

Mer information om kostnadsersättningar finns på Skatteverkets hemsida

Du kan även få ersättning för nödvändiga resor inom uppdraget. För resor med bil är den skattefria ersättningen 18,50 kronor per mil.

Resor med allmänna kommunikationer ersätts mot uppvisat kvitto. Om du har flera huvudmän förväntas du i möjligaste mån samordna resorna.

Huvudmannen betalar arvodet om:

  • huvudmannens tillgångar överstiger två prisbasbelopp, eller
  • huvudmannens inkomst före skatt är högre än 2,65 prisbasbelopp.

I övriga fall betalar kommunen arvodet. Om det finns särskilda skäl kan det göras undantag.

Här hittar du mer detaljerade information om hur du räknar ut vem som ska betala arvodet: Hur räknar jag ut vem som ska betala arvodet? (PDF, 405 kB)

Även om huvudmannen ska stå för arvodet betalas det ut till dig från Motala kommun. Vi fakturerar sedan de huvudmän som ska stå för arvodet själva. Det innebär också att kommunen redovisar och betalar in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket.

Tänk på att ansöka om uttag från spärrat konto när du har fått ditt arvodesbeslut och i god tid före fakturans förfallodag. Det gör du genom vår e-tjänst eller ansökningsblankett.

E-tjänst: Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto (PDF, 165 kB)

Om huvudmannen inte kan betala

Har huvudmannen inte möjlighet att betala hela fakturabeloppet på en gång kan du ansöka om delbetalning eller anstånd med att betala fakturan. Kontakta redovisningsenheten på Motala kommun via växeln 0141-22 50 00 eller på ekonomi@motala.se för dessa ärenden.

Arvode betalas ut en gång per år. Har arvodesbeslutet fattats senast den 7:e i månaden utbetalas arvodet den 25:e samma månad, i annat fall sker utbetalning den 25:e månaden efter.

Om du inte har ditt bankkonto i Swedbank och inte tidigare fått utbetalning från Motala kommun behöver du anmäla ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister innan du får din första utbetalningsavi. Gå in på Swedbanks hemsida eller kontakta Swedbank.

Kontakt

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141-22 50 40
E-post: overformyndarnamnden@motala.se
Fax: 0141-21 15 22

Inringningstid:
Vardagar 8.00-13.00 (avvikelser kan förekomma).
Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Postadress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej