För dig som är god man eller förvaltare

Här hittar du information, råd och stöd till dig som har ett uppdrag som ställföreträdare.

Nyheter för dig som ställföreträdare

12 maj, 2020 Särskild utbildning för vuxna, Lärvux Motala Kommer du i kontakt med vuxna som har en funktionsnedsättning och som...
28 april, 2020 Tystnadsplikt – Information till god man/förvaltare Överenskommen tystnadsplikt När du åtar dig ett uppdrag som god man eller...

E-tjänster och blanketter

I Självservice hittar du e-tjänster och blanketter för olika ärenden som rör gode män, förvaltare och förmyndare.