God man, förvaltare och förmyndare

Den som inte själv klarar av att hantera sin ekonomi eller ta tillvara sina rättigheter kan få en god man eller förvaltare (ställföreträdare). Här hittar du information om hur du ska göra för att ansöka om att få hjälp. Du som är ställföreträdare hittar information och annat stöd för att klara ditt uppdrag.

Nyheter

12 maj, 2020 Särskild utbildning för vuxna, Lärvux Motala Kommer du i kontakt med vuxna som har en funktionsnedsättning och som...
28 april, 2020 Tystnadsplikt – Information till god man/förvaltare Överenskommen tystnadsplikt När du åtar dig ett uppdrag som god man eller...

E-tjänster och blanketter

I Självservice hittar du e-tjänster och blanketter för olika ärenden som rör gode män, förvaltare och förmyndare.