Gifta sig, vigsel

En borgerlig vigsel förrättas av en person som länsstyrelsen har utsett som vigselförrättare. Ni väljer om ni vill gifta er på en vardag eller en helg. Borgerlig vigsel i Motala är kostnadsfri.

E-tjänst

Ni bokar enklast borgerlig vigsel via vår e-tjänst.

Hos Skatteverket finns blankett för ansökan om hindersprövning. Blanketten ska fyllas i, skrivas under och skickas till Skatteverket. Ni får tillbaka intyg om hindersprövning och vigselintyg som ska skickas till kommunen. Intygen är giltiga i fyra månader.

Hinder för vigsel

Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder mot att ni gifter er. Enligt svensk lag finns hinder mot att få gifta sig om någon av parterna är:

  • under 18 år och saknar tillstånd från länsstyrelsen
  • nära släkt med den han/hon vill gifta sig med
  • redan gift
  • registrerad partner enligt den tidigare lagen

De svenska hindren gäller för alla som gifter sig i Sverige även om ni båda är medborgare i ett annat land eller bor i ett annat land.

Boka vigsel via e-tjänst

Ni bokar enklast vigsel via vår e-tjänst. I samband med bokningen uppger ni namn och adress på de två vittnen ni önskar ska närvara vid vigseln eller om ni vill att kommunen ska bistå med vittnen. Minst två myndiga personer måste vara med för att vittna om att ni har gift er. Motala kommun kan ordna vittnen om ceremonin äger rum i Motalas rådhus en vardag på kontorstid.

Skicka in intyg

Vigselintyg och intyg om hindersprövning som ni fått från Skatteverket ska skickas till:

Motala kommun
Gemensam ledningsförvaltning, Marie Cleve
591 86 Motala

De kan också lämnas i kommunhusets reception på Drottninggatan 2. Vi behöver intygen senast två veckor innan vigseln.

Kontakt

För frågor om er bokade vigsel, eller om ni exempelvis behöver avboka tiden, kontakta Marie Cleve på marie.cleve@motala.se.

Borgerlig vigsel sker ofta i Motalas rådhus men det går också att boka den på en annan plats som ni väljer själva inom Motala kommun. Den borgerliga vigseln tar ungefär fem till tio minuter.

Observera att ni behöver visa upp legitimation vid vigseln.

Om ni vill byta till ett gemensamt efternamn i samband vigseln måste en anmälan om detta skickas in till Skatteverket. Annars behåller var och en sitt tidigare namn.

Det är bara den som ska byta efternamn som ska skicka in anmälan. Det kan göras innan eller efter vigseln. Om man skickar in anmälan innan vigseln gäller det nya namnet från vigseldagen. I annat fall gäller det från att anmälan registrerats hos Skatteverket. Kommunens vigselförrättare är inte som tidigare behörig att ta emot namnansökningar.

En make som tar den andres efternamn kan ha sitt tidigare efternamn som mellannamn. Mellannamnet är rent personligt och kan inte föras vidare till make eller barn.

Om du är utländsk medborgare som vill gifta sig i Sverige måste du ta reda på vilka krav på vigseln som ställs i ditt hemland. En del länder godkänner bara viss vigselform för sina medborgare. Kontakta hemlandets ambassad för ytterligare uppgifter.

Läs mer

Skatteverket

Läs mer hos Skatteverket om vad som gäller kring äktenskap och partnerskap.

Kontakt

Marie Cleve
Administrativ assistent
E-post: marie.cleve@motala.se.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej