Stöd till barn med funktionsnedsättning

Familjer där det finns ett barn med en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan behöva hjälp från samhället för att vardagen ska gå ihop. Här kan du läsa om kommunens stöd som riktar sig till barn som har en funktionsnedsättning.

Vilket stöd kan familjen få?

Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas.

Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, Sip.

Läs mer här om hur du gör en begäran om insats enligt LSS. 

Ibland kan barn och ungdomar med svår funktionsnedsättning inte bo kvar i föräldrahemmet. De kan då få bo i en annan familj, i bostad med särskild service eller i ett elevhem nära en skola med specialinriktning mot den funktionsnedsättning barnet har.

Boendet ska ge stöd, stimulans och omvårdnad efter barnets behov. Personalen på boendet samverkar med skola och andra viktiga aktörer. Föräldrarna ska kunna delta så aktivt som det är möjligt i barnets uppfostran och liv. Föräldrar ska i skälig utsträckning bidra till barnets uppehälle.

Korttidsboende är en tillfällig boendeform för barn som har en funktionsnedsättning som innebär stora behov av tillsyn och omvårdnad. Det finns personal på korttidshemmet dygnet runt.

På boendet har barnet ett eget rum och tillgång till gemensamma rum för att äta och umgås.  Stöd och hjälp finns tillgängligt dygnet runt. Stödet anpassas efter barnets behov tillsammans.

Korttidsboendet Delfinen

Boendet tar emot barn och ungdomar som har neuropsykiatrisk diagnos och/eller begåvningsmässig funktionsnedsättning.

Korttidsboendet Högerkroken

Boendet tar emot barn med andra typer av funktionsnedsättningar än neuropsykiatrisk diagnos. Vilken typ av stöd, hjälp och aktiviteter som erbjuds beror på barnets behov och önskemål.

På de korttidsboenden som finns hos oss finns även fritidsverksamhet, som är öppen före och efter skoldagen samt under skollov. Fritidsverksamhet finns även på fritidshemmet Lyckorna, som tar emot barn och ungdomar med en neuropsykiatrisk diagnos och/eller begåvningsmässig funktionsnedsättning.

Här finns aktiviteter som ungdomen kan delta i när föräldrar eller vårdnadshavare arbetar eller studerar. Ungdomar kan även vara på fritids för att få möjlighet att träffa jämnåriga.

Verksamheten vänder sig till skolungdomar som är 13 år eller äldre. Barn upp till 13 år får gå på fritidshem på sin ordinarie skola.

Stödfamilj ges i första hand till yngre barn, men även till ungdomar eller vuxna där det finns särskilda behov och önskemål. Stödfamiljer är uppdragstagare som främst under helger och lov tar emot barn och ungdomar i det egna hemmet. Det är inte ovanligt att de finns i det privata nätverket.

Läs om att bli stödfamilj.

Kontakt

LSS-handläggare, Socialkontoret
E-post:
lss@motala.se
Telefon: 0141-22 53 00

Telefontid: helgfria vardagar 8.30-9.30

Korttidsboende Delfinen
Medevivägen 47
591 39 Motala

Telefon: 0141-22 34 78

Korttidsboendet Högerkroken
Högerkroken 39
591 72 Motala

Telefon: 0141-22 34 29

 

 

Fritidshemmet Lyckorna
Medevivägen 47
591 39 Motala

Telefon: 0141-22 34 41

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej