Personlig assistans

Personlig assistans är ett stöd för att stärka den enskilde personens möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Det är ett personligt utformat stöd som ges i olika livssituationer, i skolan, på jobbet eller i hemmet.

Vad gör en personlig assistent?

En personlig assistent assisterar dig som har omfattande funktionshinder för att du ska kunna göra det du skulle gjort utan ditt funktionshinder. Det handlar om både vardagssysslor och nöjen.

En personlig assistent hjälper till med grundläggande behov som personlig hygien, att klä på och av sig, att äta och att kommunicera med andra personer. Man kan även i vissa fall ha en personlig assistent för att komma ut och göra ärenden.

För att ha rätt till personlig assistans ska du vara under 65 år och ha en omfattande varaktig funktionsnedsättning. Omfattningen av din funktionsnedsättning och ditt behov av hjälp avgör om du har rätt till assistans och hur mycket.

Om du själv klarar av att ta hand om dina grundläggande behov men behöver stöd när du är ute och rör dig i närmiljön kan du ansöka om ledsagare istället för en personlig assistent.

Om du har behov av hjälp och stöd som är mer än 20 timmar per vecka kan du ansöka om assistansersättning direkt hos Försäkringskassan. Om du ansöker om personlig assistans hos kommunen och det beviljade timantalet är 20 timmar eller mer anmäls ärendet till Försäkringskassan.

Om du har tillfälligt utökat behov av personlig assistans ansöker du hos kommunen om hjälp. Om behovet av ökad hjälp kommer att finnas kvar söker du direkt hos Försäkringskassan.

Blankett: Begäran om insats enligt LSS (PDF, 710 kB)

Personlig assistans kan utföras av kommunal personal eller utförare som kommunen anlitar och har avtal med. Du kan också få ekonomisk ersättning för att du ska kunna anlita en privat utförare, kooperativ eller liknande.

Den som anställer personliga assistenter är i grunden den som har behov av den hjälpen. Många som har en funktionsnedsättning vill ha hjälp med detta. De använder då ett assistansbolag eller kommunen. Bolaget eller kommunen anställer personer som arbetar som assistenter.

Får jag själv välja vem som ska vara min personliga assistent?

Om du har kommunen som anordnare/utförare av assistansen är det kommunens uppgift att ordna med personal.

Kommunen ska se till att de som arbetar hos dig kan utföra arbetsuppgifterna efter ditt behov. Du har rätt att vara med och bestämma vilken personal som anställs. Målet är att så långt det är möjligt och lämpligt försöka tillgodose dina önskemål när personal anställs.

Assistansersättning

Assistansersättningen är de pengar som ska betala lön för en personlig assistent. Med assistansersättningen kan den person som behöver hjälpen själv välja om den personliga assistenten ska anställas via kommunen, privata företag, kooperativ eller av personen själv.

Uppsägningstid

Skulle du vilja avbryta ditt avtal med kommunen som anordnare av assistans gör du en skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden är två månader.

Kontakt

LSS-handläggare, Socialkontoret
E-post: lss@motala.se

Telefon: 0141-22 53 00
Telefontid: helgfria vardagar 8.30-9.30

Du som har personlig assistans som utförs av Motala kommun kan vid behov kontakta enhetschef via telefon, 0141-22 53 26.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej