Funktionsnedsättning

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av kommunen för att ditt dagliga liv ska fungera. En funktionsnedsättning kan bero på sjukdom eller skada. Den kan vara av fysisk eller psykisk karaktär eller en kombination av båda.

Hjälpen och stödet ska anpassas efter dina behov och vad du har rätt till, oavsett om du är barn eller vuxen. Även du som är anhörig till personer med funktionsnedsättning har laglig rätt till stöd.

Om du har rätt till hjälp och stöd prövas enligt olika lagar. Framför allt är det socialtjänstlagen – SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS.

Det finns olika insatser som du kan söka och hur nedan beskriva vilka insatser som vi erbjuder.

För att få stöd måste du ansöka om det. Om du är osäker på vad du har rätt till eller om du vill diskutera ditt behov av stöd är du välkommen att kontakta en handläggare på socialkontoret.

Om du har rätt till insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan du ansöka om det genom att skicka in en begäran om insats enligt LSS. Begäran är personlig och ska i första hand skrivas under av personen/vårdnadshavare som begär. Den kan även skrivas under av ombud med fullmakt eller god man/förvaltare. Här kan du läsa mer om insatser enligt LSS.

Blankett för insats enligt LSS

Begäran om insats enligt LSS (PDF, 710 kB)

Blankett för ansökan enligt socialtjänstlagen

Om du inte har rätt till insatser enligt LSS kan du göra en ansökan enligt socialtjänstlagen.

Blankett: Ansökan enligt socialtjänstlagen – vuxna och äldre (PDF, 238 kB)

Boendestöd är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som bor i eget boende. Stödet utgår ifrån dina behov av att möta och hantera olika situationer i vardagslivet.

Boendestöd ges inte enbart i hemmet utan också genom vardagliga aktiviteter ute i samhället.  De sysslor och aktiviteter som du behöver stöd med gör du och din boendestödjare tillsammans.

Du och din boendestödjare kan till exempel:

 • Träna på olika sysslor i hemmet, såsom matlagning, inköp, städning och tvätt
 • Planera dina vardagssysslor
 • Träna och planera inför att du ska ringa eller besöka myndigheter och sjukvård
 • Gå tillsammans till olika möten

Avlösarservice är till för dig som har en funktionsnedsättning och som har närstående som behöver avlastning i hemmet.

Du som närstående kan få möjlighet till avlastning för att genomföra egna aktiviteter eller för att återhämta dig (inte för arbete eller studier). Avlösarens uppgift är att vara ett stöd i hemmet under den tid du är i behov av avlastning.

Avlösaren har naturligtvis tystnadsplikt.

Personlig assistans är till för dig som har mycket stora hjälpbehov av personlig karaktär.

Du som behöver praktisk hjälp med dina grundläggande behov, exempelvis hjälp med personlig hygien, måltider, toalettbesök, av- och påklädning eller att kommunicera med andra kan få personlig assistans.

Läs mer om personlig assistans.

Du som är under 67 år och har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett arbete kan få delta i daglig verksamhet. Den ska vara så lik ett arbete som möjligt. Tillsammans med dig arbetar vi för att hitta en verksamhet som passar dig, dina intressen och dina förmågor.

Om du har rätt till daglig verksamhet prövas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Läs mer om våra dagliga verksamheter.

Korttidsvistelse utanför ditt eget hem är till för dig som är ung och har en funktionsnedsättning.

Du som har en funktionsnedsättning får möjlighet till miljöombyte. Du får träffa andra och delta i aktiviteter och upplevelser i en miljö som är anpassade för dina behov. Korttidsvistelsen ska ge dina anhöriga möjlighet till avlastning.

Korttidsvistelse kan ske i en stödfamilj eller på ett korttidshem.

Läs mer om stöd för barn med funktionsnedsättning.

Till och med året du fyller 13 år erbjuds du tillsyn inom kommunens vanliga fritidsverksamhet. Du som har en funktionsnedsättning kan enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade – LSS  ha rätt till fortsatt tillsyn.

Du som har beslut om korttidstillsyn får tillsyn och möjlighet att delta i aktiviteter när föräldrar eller vårdnadshavare arbetar eller studerar. Du kan även vara på fritids för att få möjlighet att träffa jämnåriga.

Läs mer om stöd för barn med funktionsnedsättning.

Ledsagarservice vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och behöver stöd och hjälp för att kunna göra olika aktiviteter.

Genom ledsagningen ska du ha möjlighet att komma ut i samhället. Du ska kunna skapa och behålla kontakter med andra och kunna delta i kulturliv och fritidsaktiviteter. Ledsagningen planerar du, utifrån dina önskemål, tillsammans med ledsagaren.

Om du har en funktionsnedsättning kan du få en kontaktperson som en insats enligt LSS. Syftet med kontaktperson via LSS är du kan få någon att umgås med om du på grund av din funktionsnedsättning är isolerad och saknar kontakt med anhöriga och vänner. Stödet får du genom en engagerad privatperson med engagemang och intresse för andra människor.

Rådgivning och personligt stöd enligt LSS begär du hos Region Östergötlands habilitering. Du kan få stöd och rådgivning av till exempel en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut.

Region Östergötlands rådgivning och stöd ska vara ett stöd som riktar sig både till dig och till din familj. Det är ett komplement till den hjälp du kan få i form av sjukvård, habilitering och rehabilitering. Vård för att behandla en sjukdom ingår däremot inte i LSS.

Kontakt

Region Östergötlands växel når du på telefonnummer: 010-103 00 00

Du kan även söka information på 1177.se.

Ibland kan du som är barn och ungdomar med svår funktionsnedsättning inte bo kvar i föräldrahemmet. Du kan då få bo i en annan familj, i bostad med särskild service eller i ett elevhem nära en skola med specialinriktning mot den funktionsnedsättning du har.

Boendet ska ge dig stöd, stimulans och omvårdnad efter dina behov. Personalen på boendet samverkar med skola och andra viktiga aktörer. Dina föräldrar ska kunna delta så aktivt som det är möjligt i din uppfostran och i ditt liv. I Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade – LSS, står att: Föräldrar ska i skälig utsträckning bidra till barnets uppehälle.

Läs mer om stöd för barn med funktionsnedsättning.

Du som har en svår funktionsnedsättning kan ha behov av ett anpassat boende där du kan få stöd och hjälp utifrån dina behov. Bostad med särskild service är en boendeform enligt LSS som är anpassad till dig som har funktionsnedsättning.

Du ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt, men du kan exempelvis få hjälp med träning, personlig omvårdnad eller att kunna utföra dina vardagliga sysslor såsom städ, tvätt och inköp.

Personalen arbetar för att du ska få ett självständigt liv som är anpassat efter dina behov, intresse och möjligheter.

Du hyr bostaden i andra hand av kommunen.

I Motala kommun finns dessa former av boende enligt LSS för dig som är vuxen:

Gruppboende – egen lägenhet med gemensamhetslokaler och tillgång till personal dygnet runt.

Serviceboende – egen lägenhet med viss tillgång till personal dygnet runt och gemensamhetslokaler.

Annan särskild anpassad bostad – kommunen kan hjälpa till med en fysiskt anpassad lägenhet utifrån din funktionsförmåga.

I Motala kommun anordnas en mängd olika aktiviteter som är anpassade för dig som har någon form av funktionsnedsättning. Alla som är knutna till LSS genom boende eller andra insatser är välkomna att anmäla sig till de aktiviteter som erbjuds. Har du assistent följer hen med.

Aktiviteterna genomförs både av kommunen och föreningar i och omkring Motala. Exempel på aktiviteter är:

 • Bowling
 • Innebandy
 • Träning och bad
 • Promenader
 • Disco
 • Utflykter och resor
 • Kvällsverksamhet med olika innehåll

Du kan hitta aktiviteterna på facebooksidan Fritid LSS Motala.

Kontakt

Vill du få mer information kan du kontakta samordnaren. Till samordnaren kan du också tipsa om aktiviteter som du skulle vilja ha.

Telefon: 0141-22 33 38
E-post: kontakt-LSS@motala.se

Kontakt

Socialkontoret
Telefon: 0141-22 53 00
E-post: socialkontoret@motala.se
Besöksadress: Drottninggatan 5

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej