Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänst är ett komplement till allmän kollektivtrafik. Det är till för dig som har en varaktig funktionsnedsättning och har svårt att förflytta dig på egen hand.

Vem har rätt till färdtjänst?

För att ha rätt till färdtjänst ska du ha en varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som i tid beräknas överstiga 6 månader. Funktionsnedsättningen ska göra att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Du ansöker om färdtjänst genom att fylla i och skicka in en blanketten nedan. Du kan även kontakta socialkontoret för att få hjälp med detta. Din ansökan prövas och du får sedan besked om du har rätt till färdtjänst eller inte. Om din ansökan beviljas får du ett färdtjänstbevis (plastkort) till den adress som du är folkbokförd på.

Om din ansökan inte beviljas, får du ett skriftligt beslut som du kan överklaga hos förvaltningsrätten.

Blankett för ansökan

Blankett: Färdtjänst – ansökan (PDF, 177 kB)

Förlängning av tillstånd

Om du vill ansöka om förlängt färdtjänsttillstånd bör ansökan göras en månad innan nuvarande tillstånd upphör. Inkommer ansökan inom angiven tid hanteras utredning av ansökan innan färdtjänsttillståndet upphör.

Beställ resan på Beställningscentralen på telefonnummer 0771–71 10 20 minst två timmar i förväg. Beställningscentralen kan förskjuta önskad avresetid 30 minuter framåt eller bakåt i tid. Du kan läsa mer om färdtjänst och hur du går tillväga för att beställa resa på Östgötatrafikens hemsida.

En medresenär får följa med och betala egenavgift. Om du behöver ha aktiv hjälp under själva resan, utöver förarens hjälp, kan du ansöka om ledsagare som åker gratis.

Egenavgiften är samma som för en resa med allmän kollektivtrafik. Östgötatrafikens priser gäller. Du kan betala kontant, med betalkort eller laddat färdtjänstkort.

Läs mer om biljetter och betalning hos Östgötatrafiken.

Riksfärdtjänst är till för dig som har ett varaktigt funktionshinder som gör att du inte klarar att genomföra en resa från Motala till en annan kommun med tåg, båt eller buss i linjetrafik. När du ansöker om riksfärdtjänst så gör du det för en resa i taget.

Ansök genom att fylla i och skicka in blanketten nedan. Du kan även kontakta socialkontoret för att få hjälp med detta. Din ansökan prövas och du får sedan besked om du har rätt till riksfärdtjänst eller inte.

För att kunna behandla din ansökan i tid vill vi ha den minst tre veckor innan din planerade resa och vid storhelger minst fem veckor innan. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten.

Blankett för ansökan

Blankett: Riksfärdtjänst – ansökan (PDF, 155 kB)

Kostnad

Egenavgiften motsvarar normal kostnad för en tågresa. Om ledsagare har beviljats följer personen med utan avgift.

Alla får åka med den anropsstyrda servicetrafiken som trafikerar centralorten Motala och stannar vid förutbestämda mötespunkter i vissa bostadsområden. Du som är beviljad färdtjänst kan i vissa fall bli hämtad vid din egen bostadsadress.

Bussen har lågt insteg och är utrustad med rullstolsramp. Du får hjälp vid på- och avstigning.

Beställa anropsstyrd servicetrafik

Anropsstyrd trafik beställs senast 2 timmar i förväg.

Telefonnummer för beställning: 0771-71 10 20

Telefontider:
Måndag-fredag: 6.00-20.00
Lördag, söndag och helgdagar: 8.00-16.00

Läs mer om servicelinjer hos Östgötatrafiken. 

Läs mer

Östgötatrafiken om färdtjänst och sjukresor

Läs mer om färdtjänst och sjukresor hos Östgötatrafiken. Här får du också information om hur du kan boka ledsagning vid universitetssjukhuset i Linköping.

Sjukresor

Det är du själv som ansvarar för att ta dig till och från sjukvård och tandvård. Om du på grund av din hälsa inte har möjlighet att ta dig till vården på egen hand, kan du boka en sjukresa hos Region Östergötland

Kontakt

Omsorg SoL, Socialkontoret
E-post: omsorgsol@motala.se
Telefonnummer: 0141-22 55 39

Telefontid:
helgfria vardagar 9.00-11.30

Postadress:
Socialkontoret
Omsorg SoL
591 35 Motala

Beställningscentralen
Telefon: 0771–71 10 20

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej