Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det vara svårt att komma överens om frågor som handlar om barnen. Det kan exempelvis vara frågor som handlar om var barnen ska bo och hur ofta barnen ska träffa den andra föräldern. Familjerätten kan ge dig råd och stöd i frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge .

Vårdnad är ett juridiskt begrepp. Vårdnadshavaren är den som bestämmer i frågor som rör barnet. En ensam vårdnadshavare kan på egen hand ta beslut för barnet. Har barnet två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna gemensamt ta beslut för barnet. Att en förälder har ensam vårdnad för barnet påverkar inte barnets rätt till umgänge med den andre föräldern.

Om ni är överens

När ni som föräldrar är överens om hur vårdnad, boende och umgänget ska se ut när ni skiljer er eller separerar finns möjlighet att upprätta avtal. Ett avtal godkänns av socialnämnden och ska vara till barnets bästa.

Om ni inte är överens

Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte är överens om hur ni ska samarbeta kring era barn har ni möjlighet att få hjälp genom samarbetssamtal hos oss på Barncentrum.

Här kan du läsa mer om samarbetssamtal.

Tvist i tingsrätten

Är föräldrarna inte överens i frågorna om vårdnad, boende eller umgänge kan ni vända er till Tingsrätten. Tingsrätten kan begära en utredning för att fatta beslut i frågorna. Utredningen utförs av familjerätten i Motala kommun.

Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen innehåller vanligtvis samtal med föräldrarna och hembesök hos vardera föräldern med barnet. Under utredningen brukar vi hämta information från barnomsorg och skola samt social- och polisregister. Även barnsamtal ingår i utredningen.

Kontakt

Familjerätten i Motala
E-post: familjeratten@motala.se
Telefon: 0141-22 24 23
Telefontid: Måndag, onsdag och fredag klockan 8.45 – 9.30

Barncentrum
E-post: barncentrum@motala.se
Besöksadress: Bispmotalagatan 11 A
Telefon: 0141-22 53 25
Telefontid: Måndag, onsdag och fredag 8.00-9.30, tisdag och torsdag 12.30-16.15
Drop-in tider: Tisdagar 13.00-15.00

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej