Separation, skilsmässa

En separation eller skilsmässa kan väcka många funderingar hos alla inblandade. Kommunen har olika typer av stöd och hjälp både för vuxna och barn vid separation och skilsmässa.

Om du vill skiljas ansöker du om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Du kan ansöka om äktenskapsskillnad själv eller tillsammans med den person du är gift med. Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt. Om ni vill, kan ni få betänketid innan ni skiljer er.

Om ni/du har hemmavarande barn under 16 år eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid. Betänketiden är alltid minst sex månader och högst ett år.

Stöd till familjen vid en separation

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är till dig som är förälder och som har eller ska separera. Utgångspunkten i samtalen är att ditt barn har behov av båda sina föräldrar. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria och är till för att ni ska komma överens i frågorna om vårdnad, boende och umgänge.

Familjerådgivning

Familjerådgivning erbjuds till par eller familjer som har samlevnadssvårigheter och vill ha en förändring.

Barncentrum

Barncentrum finns till för barn och unga mellan 0-18 år, föräldrar och anhöriga. Även du som jobbar med barn och unga är välkommen att kontakta oss. På Barncentrum kan du bland annat få rådgivande samtal eller delta i någon av våra stödgrupper.

Läs mer

Försäkringskassan

Försäkringskassan har information till föräldrar som inte lever ihop. Här kan du exempelvis hitta information om underhållsbidrag, beräkning av underhållsbidrag, underhållsstöd och annat som kan vara bra att veta om du separerar eller är ensamstående med barn.

1177

På 1177.se finns information om stöd och hjälp till dig som är förälder vid separation eller skilsmässa. 

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej