Familjeteamet och Team neuropsykiatri

Familjeteamet och Team neuropsykiatri kan erbjuda barnfamiljer hjälp med rutiner kring exempelvis mat, sömn och skola för att få en fungerande vardag. Vi ger er verktyg att klara av vardagen på ett bättre sätt.

Familjeteamet och Team neuropsykiatri (tidigare Båten) riktar sig till familjer med barn i åldern 0-18 år.

Alla som jobbar hos oss har tystnadsplikt och den hjälp du får är kostnadsfri. Det vi erbjuder är hjälp till självhjälp, det vill säga att målet med stödet hela tiden är att familjen ska få verktyg att klara av sin vardag själv.

Familjer kan få hjälp med exempelvis:

  • Rutiner i hemmet
  • Mat, hygien och sömn
  • Minska bråk i hemmet
  • Skolan
  • Hur man tänker, känner och är mot varandra

Team neuropsykiatri har specialkompetens inom neuropsykiatriska diagnoser och hjälper familjer där neuropsykiatriska svårigheter skapar problem i vardagen. Här sker ett tätt samarbete med barnets skola.

Förutom skräddarsydd traditionell familjebehandling så har vi olika metoder som du kan läsa om nedan.

Detta är en behandlingsform för en hel familj där det förekommit barnmisshandel. I metoden används en tydlig manual. Familjen får behandling tillsammans och enskilt. Varje behandlingstillfälle har ett eller flera teman.

Pyc betyder “Parenting young children”. Det är en metod som stöttar föräldrar med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. Precis som i Kibb används en tydlig manual. Både barnen och föräldrarnas behov tas tillvara.

För att kunna få hjälp behöver du få ett beslut från socialkontoret. Det kallas för ett biståndsbeslut. Ta kontakt med socialkontoret så får du mer information om hur det går till.

Socialkontoret
Telefon: 0141-22 53 00
E-post: socialkontoret@motala.se
Besöksadress: Drottninggatan 5

Kontakt

Familjeteamet/Team neuropsykiatri
Telefon: 0141-22 34 92 eller 0141-22 34 31

Adress Familjeteamet:
Bispmotalagatan 11 A

Adress Team neuropsykiatri:
Medevivägen 47

Socialkontoret
Telefon: 0141-22 53 00
E-post: socialkontoret@motala.se
Besöksadress: Drottninggatan 5

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej