Faderskap

Föräldrar som fått barn och inte är gifta måste bekräfta faderskapet. Detta gör ni genom ett besök hos oss på familjerätten där ni skriver under en bekräftelse.

Drop in-mottagning Socialkontoret

Med anledning av coronaviruset har vi just nu inga drop in-tider. Kontakta familjerätten för mer information.

Vi ser helst att ni kontaktar oss innan ni kommer på drop in så att vi kan förbereda handlingarna. På så sätt går handläggningen snabbare och smidigare för er.

Ni kan bekräfta faderskapet två månader innan barnets beräknade födelsedatum. Om ni inte har gjort det skickar familjerätten ett brev till mamman efter att barnet har fötts, och ni får då komma till vår dropin-mottagning för att bekräfta vem som är barnets pappa.

När ett barn föds och mamman inte är gift ska socialtjänsten utreda vem som är pappa till barnet. Det är först när ni undertecknat bekräftelsen om faderskapet som barnet får rättigheter som till exempel arvsrätt, familjepension och den andre förälderns efternamn.

Fastställt faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan även ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

Vårdnad

När barnet föds har mamman ensam vårdnad om föräldrarna inte är gifta. I samband med att faderskapet fastställs kan ni komma överens om gemensam vårdnad.

 

Det kan finnas flera skäl till att socialtjänsten måste utreda vem som är pappan till ett barn:

  • När föräldrarna inte är gifta
  • När ett till Sverige inflyttat barn saknar en handling som bekräftar vem som är dess pappa.
  • När domstol har beslutat att en man inte är pappa till ett barn.
  • När ett barn har fötts efter assisterad befruktning i strid med svenska bestämmelser.
  • När en make ifrågasätter om han är pappan till ett barn.

Om det finns skäl att anta att en kvinna inte är barnets mamma kan det även bli aktuellt för socialtjänsten att utreda detta.

Om ni som föräldrar är sambo och övertygade om att barnet är ert gemensamma kan bekräfta faderskapet antingen innan eller efter att barnet har fötts. Boka en tid hos Familjerätten för att tillsammans komma och bekräfta att mannen är pappa.

Ni kan då samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Bekräftelsen godkänns av socialtjänsten efter barnets födelse om det inte finns några oklarheter.

Föräldrar som är folkbokförda på olika adresser får genomgå en mer omfattande utredning. Ni kan besöka socialkontoret var för sig eller gemensamt.

Om ni är övertygade om att barnet är ert gemensamma kan ni, innan eller efter barnets födelse, bekräfta att mannen är pappa. Vid föräldraskapsutredning kan ni bekräfta att moderns maka, partner eller sambo är förälder och samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad om barnet. Bekräftelsen godkänns av socialtjänsten efter barnets födelse om det inte finns några oklarheter.

Vid en faderskapsutredning är modern och den eller de män som kan vara pappa till barnet skyldiga att medverka till att socialtjänsten kan utreda vem som är pappa.

Med hänsyn till barnets behov att veta vem som är pappa är det viktigt att en faderskapsutredning i möjligaste mån slutförs.

Socialnämnden får lägga ner en påbörjad faderskapsutredning (2 kap. 7 § FB), om det;

  • visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för att bedöma faderskapet.
  • framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol, modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare har lämnat samtycke till adoption av barnet enligt 4 kap. 5 a § FB.
  • av särskilda skäl finns anledning att anta att fortsatt utredning eller rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa.

Innan en påbörjad faderskapsutredning läggs ner ska socialnämnden om möjligt inhämta moderns uppfattning i frågan.

Om nya uppgifter inkommer till socialtjänsten som gör det möjligt att fortsätta en tidigare nedlagd utredning ska denna återupptas.

När det är osäkert vem som är pappa kan en DNA-analys genomföras. Från provtagningstillfället till det att resultatet kommer kan ta runt två veckor.

Analyser med olika DNA-tekniker visar variationer i arvsmassan. De arvsanlag hos ett barn som saknas hos mamman måste komma från barnets pappa. En man som saknar de aktuella arvsanlagen kan inte vara biologisk pappa till barnet. Med dessa metoder är det möjligt att vid en faderskapsutredning utesluta praktiskt taget alla aktuella män utom den man som faktiskt är barnets pappa.

Läs mer

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd - MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar.

Kontakt

Familjerätten i Motala
Telefon:
0141-22 24 23
E-post:
 familjeratten@motala.se

Telefontider:
Måndag, onsdag och fredag 8.45 – 9.30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej