Adoption

Du kan adoptera ett barn tillsammans med din partner eller som ensamstående. Du ska ha fyllt 18 år för att få adoptera enligt svensk lag. Andra ålderskrav kan gälla beroende på vilket land du väljer att adoptera ifrån.

Det är familjerättssekreterare på familjerätten som gör en utredning och bedömer om du och ditt hem är lämpliga för att ta emot ett adoptivbarn.

För att få adoptera måste du genomgå en föräldrautbildning. Du hittar mer information om den här nedan. När du har gjort det kan du höra av dig till familjerätten i Motala och anmäla att du är intresserad av att adoptera. Vi påbörjar då en så kallad medgivandeutredning. I den tittar vi på din livssituation och gör en bedömning av om den är lämplig för ett barn. Utredningen innefattar bland annat din bakgrund, hälsotillstånd, erfarenhet av barn och uppgifter från referenspersoner.

När alla uppgifter har samlats in gör utredaren en bedömning om du ska få ett medgivande att ta emot ett barn för adoption. Ett medgivande gäller i tre år.

Sedan är det adoptionsorganisationer som hjälper dig med adoptionen. Alla länder har olika regler vad som gäller vid adoption. För mer information om de olika adoptionsorganisationerna, se hemsidan för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). 

När det utsedda barnet hämtas av de blivande föräldrarna kan adoptionen genomföras genom beslut av domstolen i barnets hemland eller genom ansökan och beslut av tingsrätten i Sverige beroende på lagarna i barnets hemland.

Hur lång tid tar det?

En adoption kan ta tid. Hela processen kan ta upp till fem år. Under denna tid finns vi på familjerätten till för rådgivning och stöd när du behöver det.

Du ska ha fyllt 18 år för att få adoptera. Det finns ingen övre åldersgräns i den svenska lagstiftningen. Dock kan andra ålderskrav förekomma beroende på det land du/ni väljer att adoptera ifrån.

Både ensamstående och partners kan adoptera. Beroende på land du/ni väljer att adoptera ifrån finns olika regler för ensamstående samt huruvida ni behöver vara gifta.

Du som vill adoptera ett barn ska genomgå en förberedande utbildning om adoption. Du är välkommen med din ansökan om medgivande när du slutfört föräldrautbildningen.

Utbildningen arrangeras av Linköpings kommun, Råd och Stöd. Du anmäler dig genom att kontakta familjerätten i Linköping på telefonnummer 013-20 60 00.

Utbildningen äger rum i Linköping och omfattar 21 timmar fördelat på sju tillfällen (tre timmar vardera) till ett självkostnadspris.

Ansökan om kommunens medgivande

För att vi ska starta en utredning om medgivande behöver du lämna in en ansökan. Det gör du på blanketten ”Ansökan om medgivande”.

Du skickar blanketten till:

Socialkontoret
Motala kommun
591 35 Motala.

Ansökan om att adoptera

När du har fått ett beslut om medgivande kan du ansöka om internationell adoption hos adoptionsorganisationer. Du kan hitta mer information och auktoriserade adoptionsorganisationer hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Adoption av närstående eller av andra barn som har sin hemvist i Sverige ansöker du om hos tingsrätten. Familjerätten gör en utredning, men det är sedan tingsrätten som fattar beslutet.

Har du frågor kring nationell adoption kan du kontakta familjerätten.

Läs mer

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. MFoF arbetar bland annat för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Kontakt

Familjerätten i Motala
E-post: familjeratten@motala.se
Telefon: 0141-22 24 23
Telefontid: Måndag, onsdag och fredag klockan 8.45 – 9.30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej