Medling vid brott

Du som har varit inblandad i en brottshändelse kan få hjälp i form av medling. Medling är ett frivilligt samtal som innebär att den som utsatts för brottet och den som begått brottet träffas för att prata om händelsen och konsekvenserna av den.

Medling ger dig möjlighet att berätta om din upplevelse från brottshändelsen och ställa de frågor som är viktiga för dig. Syftet är att ni som är inblandade träffas för att reda ut vad det var som hände, varför det hände och vilka konsekvenser brottet har fått. Ni får möjlighet att prata om hur ni kan förhålla er till varandra i framtiden och eventuellt komma fram till ett avtal om någon form av gottgörelse till den drabbade.

Målet med medling är att minska de negativa konsekvenserna av händelsen, vilket kan göra att det känns lättare att lägga händelsen bakom sig. Motala kommun erbjuder medling för dig som är 12 – 20 år.

Medlingen sker tillsammans med en opartisk och utbildad medlare. Medlaren träffar först båda parter, var för sig, i ett så kallat förmöte där du kan förbereda dig och ta ställning till om medling är något för dig. Du kan om du vill ha med dig en stödperson till förmötet. Du kan vid detta tillfälle hälsa något eller ställa frågor till den andra personen via medlaren. Efter förmötet kan du själv bestämma om du vill gå vidare med medling.

Om du vill medla tar vi kontakt med den andra personen och bjuder in hen till ett enskilt förmöte. Om ni båda vill träffas förbereder vi ett medlingsmöte som sker på en plats som känns neutral för er båda. Ni kommer till medlingen vid olika tidpunkter och träffar först medlaren var för sig. Vi träffas sedan tillsammans och har medlingsmötet så som vi har förberett under förmötet.

Efter medlingsmötet avslutar medlaren genom att prata med er var för sig och ni lämnar mötet vid olika tidpunkter. Du får gärna ha med dig någon som stöd för dig till förmötet med medlaren och även till själva medlingsmötet.

Medlaren är där för att stödja dig under mötet. Du får träffa medlaren i förväg och prata om vad en medling är och ta upp dina funderingar. Medlaren finns sedan med under mötet med den andre personen och du får även prata enskilt med medlaren efter mötet. Medlaren ser till att samtalet går till på ett bra sätt och att du får säga det du vill. Det ger dig en bättre möjlighet till att bli hörd.

Forskning visar att medling är positivt både för brottsutsatt och gärningsperson. Medling minskar risken för att gärningspersonen återfaller i brott. Våra erfarenheter är att brottsutsatta som deltagit i medling ofta känner att de blivit lyssnade på. De upplever att de fått ge sin bild av vad som hänt och har fått svar på sina frågor om händelsen.

Gärningspersoner som deltagit i medling förstår efteråt mer av det som hänt och kan till exempel känna en lättnad över att få träffa den andra personen. Både brottsutsatt och gärningsperson upplever ofta att det är lättare att gå vidare efter att de träffats och samtalat med varandra.

För dig som begått ett brott

Du som begått ett brott får genom medlingen möjlighet att:

  • Visa att du ångrar det du har gjort.
  • Kunna be om ursäkt.
  • Ta ansvar för dina handlingar.
  • Visa mod genom att möta den du har gjort illa.

För dig som blivit utsatt för brott

Du som utsatts för ett brott får genom medling möjlighet att:

  • Få ett ansikte på den person som gjort dig illa.
  • Ställa frågor om varför den hände.
  • Berätta hur brottet har påverkat dig och vilka följder det har fått i ditt liv

Medling vid brott regleras i lagen om medling med anledning av brott (2002:445). Medling ersätter inte polisens eller domstolens arbete. För medling vid brott krävs att brottet är helt eller delvis erkänt. Medling kan ske före eller efter en eventuell rättegång, och du som är inblandad i händelsen har möjlighet att påverka när medlingen ska ske.

Om personer som träffas i en medling vill komma överens om ett avtal kring gottgörelse i form av beteendeavtal, ekonomiskt avtal eller ett arbetsavtal, kan medlaren hjälpa till med det.

Ta kontakt med MiniMaria så bokar vi in ett enskilt möte. Där får du mer information om vad medling skulle kunna innebära för dig och du får också möjlighet att berätta vad du har varit med om. Efter det kan du själv bestämma om du vill gå vidare och hur. Om du inte vill träffa den andra personligen kan vi till exempel framföra en hälsning eller överlämna ett brev.

Både du som begått ett brott och du som blivit utsatt för brott kan kontakta oss. Du kan även be polisen, socialtjänsten eller kriminalvården om hjälp med att kontakta oss.

Kontakt

MiniMaria
E-post: minimaria@motala.se
Telefon: 010-104 69 22

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej