Stipendier och fonder

Motala kommun har ett antal fonder vars avkastning årligen fördelas. Annonsering sker varje år i dagspress sista lördagen i augusti. För de fonderna som går att söka medel ur detta år ska ansökan vara inne den sista september.

Stipendier och fonder att söka

För samtliga fonder gäller att en skriftlig ansökan sänds till:

Adress:
Motala kommun
Gemensam ledningsförvaltning
591 86 Motala

Ansökningsblanketter finns i informationsdisken i kommunhuset, telefon 0141-22 50 00, och i dokumentlistan nedan.

Här hittar du instruktioner om du har problem att öppna ansökningsblanketterna.

Utdelas som hyresbidrag till behövande äldre kvinnor bosatta inom Motala församling.

För upplysningar om fonden, kontakta administrativ chef på socialförvaltningen genom växeln: 0141-22 50 00.

Ansökan: Anette Hoffstedts Minne (PDF, 35 kB)

Bidrag till behövande skolbarn i första hand inom Varv/Styra församling, i andra hand till övriga behövande inom församlingen och i tredje hand till behövande i Motala kommun.

För upplysningar om fonden, kontakta administrativ chef på socialförvaltningen genom växeln: 0141-22 50 00.

Ansökan: AP Anderssons och Stina-Maria Carlsdotters donationsfond (Svinorpsfonden) (PDF, 36 kB)

 

Stipendier åt ungdomar (16-25 år) boende inom Motala kommun, vilka efter genomgång av obligatorisk skola eller gymnasieskola bedriver fortsatta studier, dock med företräde för ungdom som bedriver studier inriktade på praktiska yrkesområden. Stipendium kan fås högst tre på varandra följande år och avse en sammanhängande från början angiven utbildning.

Ungdomar boende i, det som tidigare var, Kristbergs församling ges företräde.

För upplysningar om fonden, kontakta Annika Kullberg: 0141-22 59 39.

Ansökan: August Wibergs i Kristberg donationsfond för studerande ungdom (PDF, 30 kB)

Stipendier till ungdomar som utbildar sig inom jordbrukets område, folkbokförda i det som tidigare utgjorde Fivelstads församling.

För upplysningar om fonden, kontakta Annika Kullberg: 0141-22 59 39.

Ansökan: Fivelstads skogsallmänningskassas donationsfond (PDF, 30 kB)

Bidrag för att främja:

  • Vård och uppfostran av barn
  • Hjälpverksamhet bland behövande
  • Undervisning och utbildning till förebyggande av alkohol- och drogmissbruk.

För upplysningar om fonden, kontakta administrativ chef på socialförvaltningen genom växeln: 0141-22 50 00.

Ansökan: Friska vindars minnesfond (PDF, 34 kB)

Bidrag till behövande skolbarn inom Motala stad (församling).

För upplysningar om fonden, kontakta administrativ chef på socialförvaltningen genom växeln: 0141-22 50 00.

Ansökan: Gustaf Råhlens donation (PDF, 35 kB)

Till personer vars inkomst huvudsakligen utgörs av folkpension och som på grund av sjukdom eller ömmande omständigheter är i behov av hjälp för till exempel återvinnande av hälsa. I första hand är avkastningen avsedd för pensionärer och andra boende inom Fivelstad församling. I andra hand för pensionärer boende inom Motala kommun.

För upplysningar om fonden, kontakta administrativ chef på socialförvaltningen genom växeln: 0141-22 50 00.

Ansökan: JR Karlssons i Fivelstads donationsfond (PDF, 34 kB)

Stipendier till ungdomar (under 21 år) som studerar efter obligatorisk skola, folkbokförda i det som tidigare utgjorde Motala stad.

För upplysningar om fonden, kontakta Annika Kullberg: 0141-22 59 39.

Ansökan; Jungqvistska stiftelsens stipendiefond (PDF, 30 kB)

Stipendier åt ungdomar som studerar efter genomgången obligatorisk skola, folkbokförda i det som tidigare utgjorde Västra Stenby församling.

För upplysningar om fonden, kontakta Annika Kullberg: 0141-22 59 39.

Ansökan: Maria Wernströms donationsfond (PDF, 30 kB)

Avkastningen utdelas som tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer bosatta inom Motala kommun.

För upplysningar om fonden, kontakta administrativ chef på socialförvaltningen genom växeln: 0141-22 50 00.

Ansökan: Motala sociala samfond (PDF, 35 kB)

Avkastningen utdelas som hjälp i förebyggande syfte till handikappade barn och vuxna, boende inom Motala kommun, men med företräde för boende inom Västra Stenby församling. Sjukdomsbesvär eller dylikt ska styrkas med intyg från t ex läkare, kurator, arbetsterapeut.

För upplysningar om fonden, kontakta administrativ chef på socialförvaltningen genom växeln: 0141-22 50 00.

Ansökan: Syskonen Bengtssons i Nyckelby donationsfond (PDF, 34 kB)

Bidrag till rehabiliteringsinsatser, rekreationsresor och utflykter för i första hand personer med Downs syndrom och i andra hand personer med funktionshinder. Sjukdomsbesvär eller dylikt ska styrkas med intyg från till exempel läkare, kurator, arbetsterapeut. Kan sökas av boende i Motala kommun och Vadstena kommun.

För upplysningar om fonden, kontakta administrativ chef på socialförvaltningen genom växeln: 0141-22 50 00.

Ansökan: Syskonen Greta, Bength och Vaste Carlssons stiftelse (PDF, 34 kB)

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej