Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd

Om du har ekonomiska problem som inte går att lösa på annat sätt så kan du och din familj ha rätt att få ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag.

Ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd eller socialbidrag, är en tillfällig ekonomisk hjälp. För att få det krävs att du först gjort vad du kan för att lösa situationen på annat sätt.

Till exempel krävs att du:

 • sökt annat slags ekonomiskt stöd som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag och sjukpenning.
 • som är arbetslös är inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete.

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd för din och din familjs försörjning kontaktar du oss på ekonomimottagningen. Hör av i god tid innan behovet uppstår. Du ansöker om försörjningsstöd för varje månad i förväg.

Ring 0141-22 50 00 och be att få bli kopplad till ekonomimottagningen. Vi har telefontid måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar klockan 9.30-11.30.

Vi ställer då frågor om hur din situation ser ut för att du ska få rätt hjälp. Vi berättar också vilka handlingar som behövs för att vi ska kunna fatta ett beslut. Det är bra om du förbereder dig genom att ta fram information om dina inkomster och utgifter innan du kontaktar oss.

Du bör få ett beslut om ekonomiskt bistånd inom tio arbetsdagar räknat från dagen din ansökan är fullständig.

Om du är i en akut ekonomisk situation erbjuds du personlig kontakt med socialsekreterare samma dag.

Försörjningsstödet består av dels riksnormen, dels skäliga kostnader utanför riksnormen.

I riksnormen ligger kostnader som är någorlunda lika för alla, till exempel kostnader för:

 • mat
 • kläder och skor
 • hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror

Andra skäliga kostnader, som kan variera från person till person, är till exempel kostnader för:

 • boende
 • hemförsäkring
 • arbetsresor
 • a-kassa

På Socialstyrelsens webbplats kan du få svar på frågor om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. Där kan du också göra en förenklad provberäkning av försörjningsstöd för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Vi ser till hushållets totala inkomst, och om den inte täcker kostnaden för riksnormen och andra skäliga kostnader kan du få försörjningsstöd med resterande belopp. Men vi gör alltid en individuell bedömning av dina omständigheter och behov.

För att underlätta för dig att ansöka om försörjningsstöd finns en e-tjänst. För att använda e-tjänsten måste du först ha varit i kontakt med ekonomihandläggare på socialkontoret.

I e-tjänsten kan du:

 • ansöka om försörjningsstöd
 • bifoga handlingar
 • se status på ditt ärende
 • se om du får pengar och i så fall hur mycket

Du behöver en e-legitimation och tillgång till dator, surfplatta eller smartphone.

Till e-tjänsten för ansökan om försörjningsstöd

Här beskrivs hur du använder e-tjänsten för försörjningsstöd. Du kan också ta kontakt med din handläggare på ekonomiskt bistånd om du har några frågor. Nedan finns också en instruktionsfilm som beskriver användningen.

Logga in i e-tjänsten

Klicka på länken till e-tjänsten på den här sidan.

Logga in med bank-id på en dator, surfplatta eller smartphone.

Översikt Mina sidor

När du har loggat in i e-tjänsten kommer du till startsidan för Mina sidor. Här hittar du:

 • en ordlista över vanliga ord som kan vara svåra att förstå
 • information om hur du överklagar om du inte är nöjd med ett beslut
 • information om hur handläggningen går till
 • historik över tidigare beslut
 • information om ditt pågående ärende
 • kontaktuppgifter till handläggare
 • information om kommande utbetalning
 • när du kan ansöka om fortsatt försörjningsstöd

Ny ansökan

 1. För att påbörja en ny ansökan, tryck på ”Sök” på startsidan.
 2. I nästa steg trycker du på ”Ansök”.
 3. Under fliken ”Sökande” ska du fylla i dina kontaktuppgifter och medborgarskap. Det är viktigt att du fyller i aktuella kontaktuppgifter så att vi kan nå dig med information om din ansökan.
 4. Klicka på ”Nästa”.
 5. Om ni är två som ansöker ska ni även fylla i kontaktuppgifter till medsökande under fliken ”Medsökande”.
 6. Om du har barn som är registrerade i ditt ärende så framgår det under fliken ”Barn”. Vid eventuella förändringar, och om du har umgängesbarn, är det viktigt att du fyller i det.
 7. Under fliken ”Bostad” fyller du i uppgifter om hur du bor.
 8. Under fliken ”Översikt” ska du ladda upp kontoutdrag från alla dina konton från och med det datum som du senast lämnade in kontoutdrag. Ladda upp dina bilagor från dator, surfplatta eller smartphone. Du kan till exempel fotografera underlaget.
 9. Under fliken ”Inkomster” redovisar du dina inkomster. Om ni är två som ansöker måste ni redovisa bådas inkomster.
 10. Under fliken ”Utgifter” ansöker du om till exempel hyra och elräkning. Tänk på att du måste ladda upp underlag som styrker utgifterna du ansöker om.
 11. Under fliken ”Tillgångar” fyller du i dina tillgångar, till exempel om du äger en bil eller ett hus. Om du inte har några tillgångar fyller du i det.
 12. Under fliken ”Ersättningar” ska du fylla i ersättningar eller bidrag som du har sökt men ännu inte fått beslut om.
 13. Under fliken ”Sysselsättning” fyller du i om du arbetar, studerar eller annat. Du kan fylla i mer än en sysselsättning. Om du är arbetssökande ska du ladda upp en lista på dina sökta arbeten.
 14. Vill du lägga till ett meddelande till din ansökan, skriv under fliken ”Övrigt”.
 15. Under fliken ”Försäkran” kan du se en sammanfattning av din ansökan. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta. Det är viktigt att du kryssar i hur du vill få information om din ansökan.
 16. Därefter signerar du genom att trycka på ”Signera och skicka in”. Om ni är två som ansöker ska båda signera ansökan.

Följ ditt ärende

När du har skickat in din ansökan kan du följa ditt ärende i Mina sidor. Du kan där se när din ansökan kom in, om du behöver lämna in komplettering, om du får några pengar, hur mycket och när utbetalningen sker.

Om du behöver lämna in en komplettering så ser du det under fliken ”Uppgifter saknas”. När du har skickat in en komplettering så ändras den till ”Skickad”.

Du kan sedan se när vi börjar behandla din ansökan. När beslutet är fattat kan du ta del av beräkningen och utredningen under fliken ”Pågående ärende”.

I instruktionsfilmen nedan kan du se hur e-tjänsten ser ut och hur du ska använda den.

När du studerar har du möjlighet att söka studiestöd från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Under sommarlovet betalas inget studiestöd ut, och om du inte har någon möjlighet att försörja dig på annat sätt kan du söka ekonomiskt bistånd.

Det krävs att du uppfyller alla följande punkter:

 • Du har börjat söka arbete i god tid innan sommarlovet, det vill säga tidigt på terminen.
 • Du kan skriftligt redovisa vilka arbeten du sökt med datum, arbetsgivare, var du hittat jobbet, hur du sökt (skriftligt/ muntligt) och hur det gått.
 • Du har studerat under föregående termin och sökt studier inför nästa termin.
 • Du vistas i kommunen under sommarlovet.
 • Du saknar möjlighet att försörja dig.
 • Du fortsätter att aktivt söka jobb under sommarlovet. Har du barn förväntas du söka inom pendlingsavstånd, hela Östergötland. Har du inte barn förväntas du söka i hela Sverige.

Ansökan om försörjningsstöd

För att kunna använda e-tjänsten för försörjningsstöd måste du ha varit i kontakt med ekonomimottagningen. Du loggar in med e-legitimation på dator, surfplatta eller smartphone.

Kontakt

Ekonomimottagningen, Socialkontoret
E-post: 
socialkontoret@motala.se
Telefon: 0141-22 53 00

Telefontider:
måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar klockan 9.30 – 11.30

Adress: 
Socialkontoret
Drottninggatan 5
591 35 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej