Stödboende psykiatri

Stödboende är en boendeform för vuxna med psykisk ohälsa. I boendet får du stöd och service utifrån dina behov. Du ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt och uppnå en fungerande livssituation.

För att få bo på ett stödboende för personer med psykisk ohälsa krävs ett biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. Kontakta socialkontoret för att boka en tid med en handläggare.

Så går utredningen till

När din ansökan kommit in kontaktar en handläggare dig (eller din företrädare) för att ta reda på hur ditt behov ser ut. Ibland räcker det med ett telefonsamtal, i annat fall kommer ni överens om var ni ska träffas för detta samtal.

Handläggarens uppgift är att ta reda på hur ditt behov av stöd eller hjälp ser ut och vad du har rätt till. Detta arbete är styrt av främst två lagar, socialtjänstlagen och förvaltningslagen. Handläggaren ställer frågor om din situation, hur du haft det tidigare, hur du upplever det nu och hur du vill att det ska vara framöver.

Handläggaren skriver ner vad som kommit fram i samtalet med dig. Dels för att kunna ta beslut om rätt hjälp och dels för att kommunen har en skyldighet att dokumentera. Du har alltid rätt att ta del av det som skrivs om dig.

Ibland behöver handläggaren information från andra än dig. Efter samtycke från dig kan handläggaren då kontakta till exempel anhöriga, sjukvården eller annan instans.

Hur lång tid tar det?

Ibland behövs ingen omfattande utredning utan socialsekreteraren kan snabbt ta beslut om vilken typ av stöd och hjälp du har rätt att få. I andra fall behövs en lite mer noggrann utredning. Normalt sett är en utredning klar inom några veckor, ibland kan det ta längre tid, exempelvis om det saknas intyg.

Beslut

När beslutet är fattat skickas det skriftliga beslutet till dig. Din ansökan kan antingen beviljas, det vill säga du får den hjälp du ansökt om. Eller så kan din ansökan avslås, det vill säga du får inte den hjälp du ansökt om.

Om din ansökan beviljas

Om ansökan beviljas kontaktar socialsekreteraren dig och det boende som du ska bo på. När du ska flytta bestäms tillsammans med dig.

Om din ansökan avslås

Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp med hur du ska göra av handläggaren.

Kommunens stödboende för psykiatri ligger i stadsdelen Bråstorp. Boendet erbjuder individuellt anpassade insatser utifrån brukarnas behov. Det ligger nära både köpcentrum och natur.

Boendet

Stödboendet består av en- och tvårumslägenheter samt gemensamhetsutrymmen.

Alla lägenheter har kök, rymliga badrum samt balkong eller egen uteplats. I varje lägenhet finns tvättmaskin och torkskåp men även möjlighet att tvätta i gemensam tvättstuga. Utöver detta erbjuder Bråstorp ett hobbyrum med träningsredskap och syhörna. Det finns även en dagstuga för samvaro med övriga hyresgäster genom exempelvis gemensamma måltider och TV-kvällar.

Närmiljö

Inom behagligt gång-/cykel avstånd från boendet finns ett köpcentrum, skogsstigar, Varamon med sandstrand, minigolfbanor och restauranger. I anslutning till Varamon ligger ett bad med tempererade pooler samt Folkets Park. Bussförbindelser finns alldeles runt knuten.

Personal

Personal finns tillgänglig alla dagar, dygnet runt. Stödboendet har tillgång till fordon vissa dagar i veckan för inköp och aktiviteter. Vid längre utflyktsmål kan fordon bokas.

Kontakt

Socialkontoret
E-post:
socialkontoret@motala.se
Telefon: 0141-22 53 00

Besöksadress:
Drottninggatan 5
591 86 Motala

Bråstorps stödboende
Telefon:
0141-22 54 99

Adress:
Bråstorps stödboende
Gnejsvägen 54, 2 trappor
591 33 Motala

Mer stöd för dig med psykisk ohälsa

Vuxencentrum

För dig som har behov av stöd och hjälp med exempelvis psykosociala problem, missbruk- och beroende eller är du utsatt för våld i nära relation.

Psykisk ohälsa

Någon gång i livet kommer de flesta av oss i kontakt med psykisk ohälsa. Antingen drabbas du själv eller en nära anhörig, vän eller arbetskamrat.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej