Korttidsboende för äldre

Korttidsboende är en tillfällig boendeform för dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som innebär stora behov av tillsyn och omvårdnad.

Denna form av korttidsboende kan du exempelvis ha rätt till om du efter en sjukhusvistelse inte har möjlighet att med stöd av hemtjänst återgå till din ordinarie bostad. Du får omvårdnad och rehabilitering för att kunna bli tillräckligt frisk för att flytta hem.

Växelboende innebär att du som vårdas i hemmet av en närstående växelvis kan bo på korttidsboende. Du kan till exempel bo i ditt vanliga hem i två veckor för att sedan bo på korttidsboende i två veckor. Omfattningen beslutas av handläggare på socialkontoret utifrån din ansökan.

Du ansöker om plats på korttidsboende med hjälp av blanketten Ansökan enligt socialtjänstlagen – vuxna och äldre (PDF, 238 kB)

Boka själv-plats innebär att du som vårdas i hemmet av en närstående får rätt att boka korttidsboende vid behov. Det kan till exempel vara tillfällen då du eller din anhörig ska resa iväg. Boka själv-plats ska användas vid enstaka tillfällen. Om behoven blir större gör handläggaren en bedömning om du istället behöver en annan form av stöd och hjälp.

Avgiften för korttidsboende i särskilt boende, växelvård eller boka själv-plats består av två delar:

  • 3 200 kronor delat med antal dagar i aktuell månad för mat
  • 2 125 kronor delat med antal dagar i aktuell månad för omvårdnad

Korttidsboende finns på vårdboendena Samuelsberg och Strandvägen.

Samuelsbergs korttidsboende

På Samuelsberg finns 13 rum för tillfälligt boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg och stöd.

Adress:
Samuelsbergs vårdboende
Lasarettsgatan 19 A
591 35 Motala

Telefon: 0141-22 57 74 eller 0141-22 53 72

Strandvägens korttidsboende

Strandvägens korttidsboende består av 16 + 12 platser.

Adress:
Strandvägens vårdboende
Strandvägen 20
591 36 Motala

Telefon:
Nedre plan:
0141-22 38 15
Övre plan: 0141-22 38 16

Kontakt

Omsorg SoL, Socialkontoret
E-post:
omsorgsol@motala.se
Telefon: 0141-22 55 39

Telefontid: 9.00-11.30
Under perioden veckorna 26-33 har Omsorg SoL förkortad telefontid, klockan 9.00-10.30.

Postadress:
Socialkontoret
Omsorg SoL
591 86 Motala

Besöksadress:
Drottninggatan 5
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej