Demens

Om du har en demenssjukdom kan både du och dina anhöriga få stöd via äldreomsorg och anhörigcentrum.

Vad är demens?

Demens är ett samlingsnamn för olika sjukdomar och skador som kan drabba hjärnan och hjärnans funktioner. Vanliga symptom på demens är att närminnet försämras, du får svårt att hålla reda på tider och vad du ska göra. Du kan även få svårt att hitta i din omgivning och att ta hand om dig själv.

Stöd som du kan få

Om du misstänker att du eller någon nära anhörig har en demenssjukdom ska du ta kontakt med din vårdcentral. Om du har fått en diagnos eller har en nära anhörig som du vårdar och behöver hjälp tar du kontakt med handläggarna på socialkontoret. Beroende av vilka dina behov är finns vårdboende, korttids- eller växelboende, dagverksamhet eller hemtjänst.

Dagverksamhet

Du som har en demenssjukdom och är i behov av samvaro eller andra aktiviteter som du inte kan få hemma, kan få möjlighet till dagverksamhet. Du måste ansöka om detta hos socialkontoret, som gör en biståndsprövning.

Dagverksamheten Strandgården är öppen måndag – fredag och cirka 16 personer kan delta varje dag. Aktiviteterna består i att stimulera med vardagssysslor. Det är ett bra sätt att hålla minnesfunktionerna igång. Dagverksamheten kan också avlasta anhöriga några timmar.

Vi arbetar utifrån en individuell planering och levnadsberättelse. För oss är det viktigt att du vill vara delaktig och påverka innehållet på Strandgården.

Resor till dagverksamhet

Du bestämmer själv hur du vill resa till och från dagverksamheten. Du som vill har möjlighet att resa med färdtjänst. För att kunna göra det måste du ansöka och bli beviljad färdtjänst via socialkontoret. Du som redan har färdtjänst behöver inte göra något ytterligare.

Personalen på Strandgården kan hjälpa dig att sköta beställningar och avbokningar med färdtjänsten. Dock måste du själv meddela till dagverksamheten om du inte ska delta en dag som är planerad.

Avgift

Du betalar 101 kronor per dag för ditt besök samt 50 kronor för mat. Avgiften ingår i maxtaxan.

Servicegaranti

För dagverksamhet har vi en servicegaranti. Den innebär bland annat att:

  • Du erbjuds ett besök för introduktion, i normalfallet inom tre månader efter att dagverksamhet beviljats.
  • Vi gör en individuell planering tillsammans med dig i samband med första besökstillfället. Planeringen dokumenteras i en genomförandeplan. Det är dina behov och personliga önskemål som styr.

Läs mer om stöd vid demenssjukdom

Äldreboende

Du kan ansöka om plats på demensboende om sjukdomen är så svår att du inte kan bo kvar hemma.

Anhörigstöd

Du som är anhörig till någon som har en demenssjukdom kan du få stöd och hjälp via Anhörigcentrum.

Vårdguiden 1177

Du kan läsa om demenssjukdomar och hur en demensutredning går till på 1177.se

Kontakt

Omsorg SoL, Socialkontoret
E-post: omsorgsol@motala.se
Telefonnummer: 0141-22 55 39

Telefontid: helgfria vardagar 9.00-11.30
Under perioden veckorna 26-33 har Omsorg SoL förkortad telefontid, klockan 9.00-10.30.

Besöksadress:
Drottninggatan 5
591 86 Motala

Demenssjuksköterska:
Telefon:
0141-22 59 70

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej