Omsorg och hjälp

Motala kommun erbjuder olika former av omsorg och hjälp. Vilken typ av stöd du kan få beror på dina behov och din livssituation. Här hittar du information om omsorg, socialt stöd, service och hjälp. Du hittar vart du kan vända dig i olika problemsituationer och hur du ansöker om stöd och hjälp.

Nyheter

19 augusti, 2020 Information till dig som är orolig över din ekonomi Coronaviruset får stora konsekvenser för både samhällsekonomin och privatekonomin. Här är några...
10 juli, 2020 Så följer länets invånare myndigheternas riktlinjer Det finns brister i hur länets invånare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och...
10 juli, 2020 Kreativa lösningar på Båtsmansgatans gruppboende När pandemin förändrar förutsättningarna i vardagen gäller det att vara kreativ. På...
23 juni, 2020 Nya regler från och med 1 juli – trängsel på restauranger och uteserveringar Kommunen ansvarar från och med den 1 juli för tillsyn över serveringsställen...
18 juni, 2020 Insatser för att minska smittspridningen i sommar Nu är sommaren här och samtidigt pågår pandemin. Motala kommuns olika verksamheter...