Upphandling och inköp

Vill du bli leverantör till kommunen eller något av våra bolag? Då behöver du delta i en offentlig upphandling. Den sker enligt lagen om offentlig upphandling. Här hittar du vad du ska tänka på när du lämnar anbud. Du hittar också vilka lagar och regler som påverkar offentlig upphandling.

Avtalsdatabas

I vår avtalsdatabas E-avrop hittar du pågående upphandlingar och gällande avtal. Du kan bevaka avtal genom att prenumerera på uppdateringar.

Registrera dig i E-avrop

När du går in första gången och ska lämna anbud/ansökan via sidan behöver du skapa ett användarnamn och lösenord genom att följa E-avrops instruktioner om registrering. Det är kostnadsfritt att använda systemet och lämna anbud.

Efter genomförd registrering får du omedelbar tillgång till systemet och kan då komma åt förfrågningsunderlagen via sidan Aktuella upphandlingar.

Prenumerera på upphandlingar

Du som leverantör kan prenumerera på kommande upphandlingar inom ditt branschområde via E-avrop. Väljer du att prenumerera skickas det automatiskt ett mail när en upphandling matchar din bevakningsprofil.

Motala kommun upphandlar kommungemensamma ramavtal som kommunens alla enheter ska avropa ifrån. Avtalslängden för ett ramavtal är normalt högst fyra år. Kommunens ramavtal publiceras i kommunens avtalsdatabas. Vi genomför även upphandlingar av specifika varor eller tjänster. Det kan till exempel vara upphandlingar av ett IT-system eller en byggentreprenad.

I databasen E-avrop kan du bland annat se sista anbudsdagen, läsa detaljerna kring varje upphandling och se när den publicerades.

Planerade upphandlingar

Inköpssamverkan sammanställer en gemensam upphandlingsplan med planerade upphandlingar som kommer att genomföras det kommande året.

Här hittar du den aktuella upphandlingsplanen: Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan (PDF, 60 kB)

Motala kommun använder sig av systemet E-avrop för att annonsera upphandlingar. Här kan du som leverantör utan kostnad hämta ut förfrågningsunderlaget och ställa frågor under anbudstiden.

När tiden för att lämna in anbud är slut utvärderas alla som har kommit in i rätt tid enligt de förutsättningar som angetts i förfrågningsunderlaget. Efter utvärderingen görs tilldelning där det meddelas vilken eller vilka leverantörer som kommunen kommer att teckna avtal med.

Checklista när du ska lämna anbud

Om du ska lämna anbud, tänk på att:

 • Läsa igenom förfrågningsunderlaget noggrant.
 • Kontrollera att alla frågor är besvarade och att alla ska-krav uppfylls.
 • Bedöm om du godkänner avtalsvillkoren.
 • Kontrollera att alla bilagor finns med.
 • Anbudet ska vara underskrivet av behörig företrädare.
 • Se till att anbudet kommer in i rätt tid.

Lagen om offentlig upphandling reglerar all typ av upphandling som kommunen gör. Det kan gälla till exempel vid köp, hyra eller leasing av varor och tjänster.

Lagen har fem principer:

 • Icke-diskriminering. Det inte är tillåtet att särbehandla leverantörer, främst på grund av nationalitet.
 • Likabehandling. Alla leverantörer ska behandlas lika. De ska få lika förutsättningar. Alla måste till exempel få samma information samtidigt.
 • Transparens. Upphandlingar ska vara förutsebara och öppna. Underlaget måste vara klart och tydligt. Det ska innehålla alla krav på det som ska upphandlas.
 • Proportionalitet. De krav som ställs måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
 • Ömsesidigt erkännande. Intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något annat land inom EU måste godtas i de övriga medlemsländerna.

Kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena, Ydre och Ödeshög samverkar kring inköp och upphandling under namnet Inköpssamverkan.

Motala kommun bistår de andra kommunerna med upphandlingar av ramavtal, så kallade specifika köp (normalt överstigande ett basbelopp i värde) och i övrigt med information och kompetens kring inköpsfrågor.

Upphandlingspolicy

Kommunerna i Inköpssamverkan har antagit en gemensam upphandlingspolicy: Upphandlingspolicy och tillhörande riktlinjer (PDF, 202 kB)

Lär dig mer om offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten har en guide för dig som företagare om hur det fungerar att bli leverantör till offentlig sektor.

Konkurrensverket

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet. Myndigheten utövar också tillsyn över kommunerna gällande lagen om offentlig upphandling.

Kontakt

Upphandlingsenheten
E-post: iks@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej